Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Az új év ismét fontos szakmai rendezvényekkel indul, amelyekről lapunk január-februári számában tájékoztatjuk Olvasóinkat. Bemutatjuk a Pollack Expót, amelynek egyik fontos témája lesz az Épület Információs Modellezés, ezért első cikkünkben pécsi szerzőnk ennek kérdését járja körül. Számba veszi a BIM-mel kapcsolatos tévhiteket és választ ad a felmerülő kérdésekre. Melyek a BIM előnyei és nehézségei? Erről is olvashatnak a cikkben.

A Pollack Expo másik kiemelt témája a hatékony vízellátás lesz. Erre készülve szerzőnk bemutatja annak a pályaműnek néhány gondolatát, amely a Magyar Mérnöki Kamara támogatásával született. Az elvárt vízminőség biztosításának egyik feltétele a szükséges vízmennyiséghez igazodó rendszerűrtartalom. De mennyi is a reálisan várható vízfogyasztás? Szerzőnk erre is mutat be adatokat. Összefoglalja azokat a tennivalókat, amelyek a stabil vízminőség biztosítása érdekében jelentkeznek, valamint felhívja a figyelmet a kivitelezés és az üzemeltetés során lényeges tennivalókra.

A tavasz egy másik kiemelkedő szakmai eseménye a Construma kiállítás lesz, ahol a látogatók csokorba kötve találkozhatnak érdekes kérdésekkel. A csokor az otthonteremtéstől az energiahatékony megoldásokon keresztül a városüzemeltetésig számtalan témát ölel fel.

Ebben a számban két pozsonyi szerzőnk cikkét adjuk közre, akik részt vettek a Magyar Épületgépészek Napja Oktatási Napjának PhD szekciójában és most vizsgálataik eredményével ismertetik meg Olvasóinkat. Az első cikkben azokról a vizsgálatokról olvashatnak, amelyek célja a termálvíz balneológiai hasznosításának javítása. A szerzők azt vizsgálják, hogy a medencéből távozó, már hulladék víz energiáját hogyan lehet még hasznosítani. Másik szerzőn kutatásai során egy irodaépület komfort és energetikai vizsgálatával foglalkozott. Összesen 17 változatot elemez, és mérési eredményeit összehasonlítja a számítógépes szimuláció eredményeivel.

A mérnökök képzésének nagyon fontos területe a laboratórium, ahol a jövendő mérnökök szerkezetekkel és folyamatokkal ismerkedhetnek meg. Szerzőnk bemutatja, hogy miként alakult ki és milyen alapokon nyugszik a laboratórium fejlesztése a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán. A fejlesztés meghatározója az a támogatás, amit a szakterület cégei adtak. Ezek felhasználásával felműszerezett rendszerek jöttek létre, de az oktatás szempontjából a szerző nagyon fontosnak ítéli a működést szemléltető metszeteket is.

A tavasz harmadik fontos szakmai eseménye a jubileumi, X. Országos kéménykonferencia lesz, amelynek felhívását szintén közreadjuk. Ehhez kapcsolódik szerzőnk írása, amelyben sorra veszi a gázberendezések elhelyezését, telepítését, és az ezzel kapcsolatos fogalmak változását. Ezt követően vizsgálja a felhasználói berendezések létesítéséhez kapcsolódó kéményseprő-ipari tevékenységet szabályozó jogszabályokat, szabványokat, majd javaslatot tesz a gázipari és a kéményseprő-ipari jogszabályok összhangjának megteremtésére.

A környezetbarát fűtés napjainkban egyre fontosabbá váló módja a fatüzelés. Szerzőnk azt mutatja be, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet valóban környezetbarát? Egyúttal felhívja a figyelmet a Magyarországi Cserépkályhások és Kandallóépítők Országos Ipartestületének rendezvényére, ahol az érdeklődők sok ismeretet és tapasztalatot szerezhetnek a környezetbarát fatüzelésről.

A fentieken túl korszerű termékekkel és megoldásokkal is megismerkedhetnek lapszámunkban, valamint bemutatjuk az Épületgépészeti Múzeum egy újabb kincsét.