Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Március-április hónapban érdekes és szakmai szempontból fontos rendezvények zajlottak le, amelyekről ebben a számunkban beszámolunk. Előttünk van, és ezzel kezdjük áprilisi számunkat, a XXIV. Épületgépészeti Szakmai Nap Debrecenben, amelynek előadásai ugyancsak érdekesnek és hasznosnak ígérkeznek. Közreadjuk a Szakmai nap részletes programját.

Ehhez a rendezvényhez kapcsolódik első két cikkünk, amelynek szerzői a debreceni Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék oktatói-kutatói. Az első cikkben annak a vizsgálatnak az eredményeiről számolnak be, amelynek célja a csőfektetési mélység hatásának megállapítása padló- és mennyezetfűtés-hűtés esetében. A szerzők bemutatják a hőleadás számításának matematikai modelljét, és az ennek alapján kapott számítási eredményeket. A cikk második részében, májusi számunkban, majd a kapott eredmények értékelésével és a levonható következtetésekkel foglalkoznak.

Második cikkünkben olvasóink megismerkedhetnek a Debreceni Egyetemen kialakított PASSOL laboratóriummal és az ezekben végzett mérésekkel. A cikkben bemutatott mérések célja a hőtároló tömeg hatásának a vizsgálata. A helyiségben különböző hőtároló tömegeket elhelyezve jól szemléltethető volt ennek hatása nyári napokon a belső léghőmérséklet alakulására.

Részletesen beszámolunk a jubileumi, X. Országis Kéménykonferenciáról, ahol a résztvevők a Kéményjobbítók Országos Szövetsége megalakulásának 25 éves jubileumát is ünnepelhették. A konferencia témakörei a tüzelőberendezések működését meghatározó kéményáramkör minden elemét átfogták. Az elhangzott előadások alapján szerzőink lapunkban két kérdéssel kapcsolatban fejtik ki véleményüket. A konferenciához kapcsolódó cikkben olvasóink átfogó képet kaphatnak hazánk levegőminőségének állapotáról és az azt befolyásoló tényezőkről. A szerzők kiemelten foglalkoznak a szálló por problémájával, amely az egészségre nagyon ártalmas és kapcsolatba hozható tüzelőberendezéseink működésével. Következő cikkünk szerzője éppen ezt a kérdést tárgyalja és felhívja a figyelmet a szabálytalan és környezetkárosító tüzelés veszélyeire, valamint a helyes fatüzelés és az ökotűztér előnyeire.

Részletes beszámolót adunk közre a Construma-RENEO szakkiállításról és annak kísérőprogramjairól. Az ott bemutatott korszerű és energiahatékony készülékekből, berendezésekből többel is találkozhatnak ebben a számunkban.

A Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem kutatói angol nyelvű cikkükben az energia-megtakarításra kiválóan alkalmas adiabatikus hűtés alkalmazási lehetőségeit vizsgálják ipari csarnokok esetében, térségünk klimatikus viszonyai mellett.

A Magyar Mérnöki Kamara hírei között az Épületgépészeti Tagozat veszprémi elnökségi üléséről számolunk be. Itt a kamarai tagokat érintő kérdések megtárgyalása mellett szakmai programokra is sor került, ahol a résztvevők igényes létesítmények tervezési munkáival és üzemei tapasztalataival ismerkedhettek meg.

Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből ebben a számunkban a logarlécről olvashatnak, amely 40-50 évvel ezelőtt a mérnöki számítás fontos eszköze volt. Tanulságos életpályák című sorozatunkban ezúttal Csanád Bálint szakmai életútjáról, tapasztalatairól és véleményéről olvashatnak.