Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Sikeresen zárult az idei Pollack Expo, erről számolunk be bevezető cikkünkben. Ezt követően két érdekes szakmai cikket olvashatnak. Az első annak a sorozatnak az 5. része, amelyben szerzőnk a fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hosszával kapcsolatos vizsgálatainak az eredményét mutatja be. Ebben a számunkban a hőfokhíd számítására alkalmas összefüggést mutat be. Ehhez vizsgálja egy 30 éves időszak adatait és összehasonlítja az adatokból számítható hőfokhíd nagyságát és a Gauss közelítéssel számított hőfokhíd eltérését.

Következő cikkünk szerzője a hullámos falú csővezetékek csősúrlódási tényezőjével foglalkozik. A részletes irodalmi áttekintés után bemutatja saját mérési eredményeit és ezeket összehasonlítja a szakirodalomban fellelt összefüggésekkel számítható eredményekkel. Ezek alapján javaslatokat fogalmaz meg a számítás módjára. Megállapítja, hogy a hullámprofil kialakítása nagyban befolyásolja a csősúrlódási tényezőt. Megfogalmazza azokat az eseteket, amikor a bemutatott modell alkalmazása nem szükséges, és azokat az eseteket, amikor szükséges a megalapozott számítás.

Ebben a számunkban két olyan cikket is találnak, amelyek szerzői a Magyar Épületgépészek Napja 2017. PhD szekciójában mutatták be kutatásaik eredményét. A Pozsonyi Műszaki Egyetem doktorandusza és konzulensei egy magas épület hőtechnikai és hidraulikai vizsgálatának eredményeiről számolnak be. A BME ÉPGET doktorandusza és kutatásvezetője törökországi épületek energetikai modellezésének eredményeit mutatják be.

Emellett ebben a számunkban is több fejlesztési eredményt mutatunk be: energiatakarékos kivitelű villamos forróvíztárolót, energia- és helytakarékos kompresszorokat, valamint égéstermék-elvezető berendezéseket. Utóbbiakkal kapcsolatban az olvasó tanácsokat kap a fával való helyes tüzeléshez, továbbá a szénmonoxid-mérgezés megelőzésével kapcsolatban.

Szerzőink beszámolnak egy energiahatékonysági beruházás tapasztalatairól is, ahol az elöregedett kazánokat kondenzációs kazánnal váltották fel. A beruházás ESCO konstrukció keretében valósult meg.

Ebben a számunkban szakterületünkkel kapcsolatban értékelést, tervet és felhívást is olvashatnak. Az MMK Épületgépészeti Tagozat elnöke vázolja a következő időszak terveit. Szól a szakmai továbbképzések szervezéséről és az ősszel sorra kerülő szakmai konferenciákról. A Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezésére közreadunk a Kamara hírei közül néhányat – ez a következőkben is megtesszük majd. Közöljük a MÉgKSz elnökének felhívását az Országos Magyar Épületgépészek Napja ezévi megrendezésével kapcsolatban. Kéri az épületgépészeket és a jövendő épületgépészeket, hogy járuljanak hozzá az épületgépészek napja sikeréhez, szerte az egész országban.

Közreadjuk az áprilisban sorra kerülő Construma – RENEO programtervezetét. Felhívjuk a figyelmet a 26. DUNAGÁZ Konferenciára és Kiállításra, valamint a májusban, Debrecenben sorra kerülő Épületgépészeti Szakmai Nap eseményeire.

Összefoglalót adunk közre a Magyar Energiahatékonysági Intézet februárban rendezett konferenciájáról, ahol a résztvevők többek között egy holland épület felújítási megoldást ismerhettek meg.

Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből ebben a számunkban régi, szép kályhákról olvashatnak.