Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Összevont 7-8-as számunk kiemelt témája hagyományosan a vízellátás és a szennyvízelvezetés, ezért ezt a számunkat egy vallomással kezdjük az egészséges ivóvízről. A vallomás eredetileg a REHAU jubileumi Szakmai Nap rendezvényén hangzott el, ahol az előadó a tiszta, higiénikus ivóvízzel kapcsolatos tapasztalatait és véleményét mondta el. A kitűnő és gondolatébresztő előadás alapján készült cikkben olvashatnak az ivóvíz minőségét rontó szennyeződésekről, köztük a súlyos légúti megbetegedéseket okozó Legionella baktériumokról. Ami szükséges a megfelelő rendszerkialakításhoz: a megfelelő csőanyag, a megfelelő rendszerkialakítás. Mindezekről olvashatnak a cikkben.

Az intelligens megoldások, az okos technológiák ma már egyre több épületgépészeti berendezésben megjelennek, ezek közé tartoznak a különböző rendeltetésű szivattyúk is. A korszerű szivattyúk információt szolgáltatnak a rendszerről, mérési eredményeket, jelleggörbéket, ahol az üzemi trendek jól megfigyelhetők. Az okos szivattyú elegendő pontossággal méri a szállított térfogatáramot az egyes rendszer részek fogyasztásának összevetése céljából. Emellett új szabályozási módok is megjelentek, amelyek az adott rendszerhez illesztve jelentős megtakarítást hozhatnak. Ezekről és az elektronikus térfogatáram korlátozás funkcióról részletesen olvashatnak a cikkben.

A tiszta vízről áttérünk a szennyvizekre. Részletes információkat olvashatnak a zsíros szennyvizek tisztításáról és ennek eszközeiről. Az automata zsírleválasztók megfelelő működése érdekében be kell tartani bizonyos szabályokat, ezeket foglalja össze a cikk. A szerző példákkal is alátámasztja a különböző zsírfogók kialakítását és telepítését, majd 10 pontban összefoglalja a zsírleválasztó berendezésekkel kapcsolatos tanácsokat.

Egy másik cikkünkben a szürkevíz kezeléssel foglalkozunk. A szerző bemutat egy erre kifejlesztett intelligens berendezést és ennek alkalmazását egy családi házban, illetve egy szállodában.

Nemcsak az ivóvíz és a szennyvíz érdemel figyelmet: szerzőink a hűtővízről is szót ejtenek. A hűtőtornyok számára megfelelő minőségű pótvizet kell biztosítani és gondoskodni kell az elhasználódott alkatrészek tervszerű cseréjéről. Az ezzel kapcsolatos szempontokat és módszereket tárgyalják a szerzők és felvetik a karbantartás során a mobil hűtőtornyok alkalmazásának lehetőségét az üzemszünet elkerülése érdekében.

Azért ebben a számunkban nemcsak a vízről és a szennyvízről olvashatnak. Bemutatunk egy új, intelligens hőszivattyút, amely nagyobb energiahatékonyságával és gyors telepíthetőségével tűnik ki. Olvashatnak a régi hűtőközegek cseréjéről új, környezetbarát közegre, valamint a szerzők példával támasztják alá a régi és az új közeg cseréjének problémamentes megoldását. Bemutatunk új padlófűtési megoldásokat, amelyek segítségével a meglévő épületek fűtése energiahatékony rendszerrel megoldható. A következő cikkben bemutatott elektronikus 6-járatú zónacsapok használatával hatékonyabbá és gazdaságosabbá válik a fan-coil készülékek vezérlése. Az egy másik cikkünkben megismerhető előszerelt hőközpontok biztosítják a lakásonkénti használati melegvíz készítést és az egyedi mérhetőséget.

Ebben a számunkban is kiemelt tájékoztatást adunk a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának szeptember 28-ra tervezett tervezői konferenciájáról, valamint a Tagozat Fürdő és uszoda létesítmények Szakosztályának vezetőség választó taggyűléséről és bemutatjuk az új vezetőséget. Közreadjuk a jubileumi Országos Kéménykonferencia ajánlásait is.

A tanulságos életpályákat bemutató sorozatban ezúttal Korényi Zoltán válaszol a kérdéseinkre, aki egyébként a Tervezői Konferencia egyik előadója lesz.