Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Blazsovszky László

A gázipar és a kéményseprő-ipar határterületeinek főbb szabályozási ellentmondásai, hiányosságai

Blazsovszky László

elnök
Gázipari Műszaki Szakbizottság

1. Bevezetés

Az egyes szakterületek jogszabályi változásai oly mértékben és gyakran változnak, hogy azok napra kész követése a jogalkalmazóktól kiemelt odafigyelést igényel. A gázipar vonatkozásában hatályos, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a hatályba lépés napjától 2018. II. 01. napjáig 1045 helyen, míg a végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 660 helyen változott.

A jogalkalmazók számára további odafigyelést igényel, hogy az egyes jogszabályokban definiált fogalmak maguk is megváltoznak a jogszabályok változásai során, vagy az egyes európai jogszabályokban használatos fogalmaknak a hazai jogrendbe történő átültetésekor új értelmet, nem ritkán új értelmezést kapnak. (Pl.: chimneykémény → égéstermék-elvezető.)

Jogalkalmazás szempontjából kritikus minden olyan szabályozás, amely határterületeket érintő szabályozások alkalmával nem adaptálja a szomszédos szakterület fogalmait, vagy – egyeztetés hiányában – természetesnek veszi a szomszédos határterülettel kapcsolatos fogalmak sajátos értelmezését.

A tagállamok kötelessége az európai szakmai nyelvben használt fogalmat szakmailag azonos tartalommal a tagállami szaknyelvbe bevezetni és az európai szakmai nyelvvel azonosan alkalmazni, ezzel elkerülve a nemkívánatos következményeket. Jogszabály értelmezésére a hazai jogrendben nincs lehetőség. Egy jogszabállyal kapcsolatos szakmai vélemény – bárki is adja azt –, az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a bíróságok és a hatóságok előtti eljárásban nem bír kötelező erővel.

A cikk szövegkörnyezetében, az abban foglaltak értelmezéséhez a jogszabályokban használatos fogalmak dőlt betűvel szerepelnek.

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2018/1-2-es számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont havonta csak egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!