Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2018

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD

Tervezhető ivóvízhigiénia

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD

egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és Smart Technológiák Intézet, Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék

Előzmények

A Magyar Mérnöki Kamara FAP (Feladat Alapú Finanszírozási Pályázatok) Testülete 2017. júniusában támogatásra jogosultnak ítélte az „A biztonságos ivóvízellátás megteremtésének tervezési eszközei” címen benyújtott pályázat-tervezetünket. Az MMK Alelnöki Tanácsának döntése után dr. Barna Lajos vezetésével dr. Szánthó Zoltán, dr. Balla József és jómagam írtuk meg szakmai anyagunkat, amelynek rövid bemutatása ez a cikk. A téma szorosan kötődik hagyományosan nem épületgépészeti területekhez, így lektorként bevontunk a munkába higiéniai, illetve vegyész szakembereket dr. Barna Zsófia és dr. Bajnóczy Gábor személyében. A pályamű MMK azonosító száma: 10/2017-ÉGT.

Bevezetés

A pályázat benyújtásának indoka a vízellátás rendeleti hátterének változása volt: az elmúlt években új Viziközmű törvény (2015. évi CXIX. törvény, a 2011. évi CCIX. tv. módosítása)  lépett életbe, hatályossá vált az ún. Legionella-rendelet (49/2015. EMMI rendelet).  A megváltozott szabályozási háttér új szempontokat hozott előtérbe a vízellátó hálózatok tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során, új szemlélettel kell tekintenünk az ivóvizes rendszerek létesítésének, működtetésének minden fázisára. Elsősorban az ivóvíz-higiénia biztosítása értékelődött fel, ez a korábban általánosan vízszolgáltatói feladatként értelmezett munka mostanra a vízhálózatok tervezőire, kivitelezőire, üzemeltetőire is nagyobb felelősséget terhel. Egyfajta tervezői szemléletet formáló segédletként dolgoztuk ki a pályaművünket. Ez a cikk az új szempontokra, az ezekből adódó legfontosabb változásokra szeretné ráirányítani a figyelmet, a terjedelmi korlátok keretein belül.

 

A pályamű tartalma

A segédlet öt nagyobb fejezetre tagolódik:
• Az emberi fogyasztásra szánt víz – ivóvíz – jellemzői
• Korrózió vízellátó rendszerekben
• Az emberi fogyasztásra szánt víz az épületgépészeti rendszerekben
• Legionella baktériumok a vízellátó rendszerben
• Tervezési-kialakítási követelmények, helyes műszaki megoldások

Ezek közül ebben a cikkben főleg az ivóvízhigiénia témáját járom körbe.

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2018/1-2-es számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont havonta csak egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!