Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2017

2017 7-8. szám

Hozzászólások

Gyakorlati útmutató a higiénikus ivóvíz-ellátás megvalósításához

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Barna Lajos

Gyakorlati útmutató a higiénikus ivóvíz-ellátás megvalósításához

Dr. Barna Lajos

c. egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Ivóvíz-higiénia címmel hasznos kézikönyvet adott közre a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. [1]. A kézikönyv áttekintést ad az ivóvíz minőségét meghatározó kémiai és mikrobiológiai jellemzőkről, valamint az ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó követelményekről. Összefoglalja a vonatkozó EU-irányelv, valamint az európai szabványok azon előírásait, amelyek közvetlenül érintik az ivóvízellátó rendszerek tervezőit, kivitelezőit és üzemeltetőit. Bemutatja a tervezés higiéniai szempontjait és példákkal szemlélteti, hogyan kell megtervezni és kivitelezni egy új ivóvízellátó rendszert. A könyv szerzői külön fejezetben foglalkoznak a meglévő ivóvíz rendszerek korszerűsítésével, valamint segítséget adnak a tömörségvizsgálat, az üzembe helyezés, az üzemeltetés a rendszeres ellenőrzés és a karbantartás szakszerű, a higiéniát segítő elvégzéséhez.

A figyelemfelkeltés és tájékoztatás érdekében a következőkben bemutatok néhány hasznos részletet az [1] kézikönyvből.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének követelményei

A Tanács 1998. november 3-án kelt irányelvének [2] 4. cikke a következő általános kötelezettségeket állapítja meg az emberi fogyasztásra szánt víz minőségével kapcsolatban:

(1) Más közösségi rendelkezések értelmében meglévő kötelezettségeik sérelme nélkül a tagállamok kötelesek megtenni az emberi fogyasztásra szánt víz egészségességének és tisztaságának biztosításához szükséges intézkedéseket.
 

Ezen irányelv minimális követelményei szempontjából az emberi fogyasztásra szánt víz akkor egészséges és tiszta, ha:
 

a) nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust és parazitát, valamint anyagot az emberi egészségre nézve potenciális veszélyt jelentő mennyiségben, illetve koncentrációban; és

b) megfelel az I. melléklet A. és B. részében foglalt minimális követelményeknek; és

akkor, ha az 5-8., illetve 10. cikk vonatkozó rendelkezései, valamint a Szerződés értelmében a tagállamok minden további szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz megfeleljen ezen irányelv követelményeinek.

A hivatkozott I. mellékletben a mikrobiológiai paraméterekre (pl. Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, vagy palackban illetve tárolóedényben tárolt víz esetében a Pseudomonas aeruginosa) és a kémiai paraméterekre (pl. arzén, kadmium, króm, réz, cianid, ólom, nitrát, növényvédő szerek stb.) határértékek találhatók.

A kézikönyv részletesen tárgyalja az ivóvíz kémiai jellemzőit és külön foglalkozik a házi ivóvíz hálózatból a vízbe kerülő anyagokkal, így az ólommal és a rézzel. A mikrobiológiai jellemzők közül kiemelt figyelmet kap a baktériumok számára kedvező életfeltételeket teremtő biofilm (1. ábra) és a Legionellák szaporodási feltételei.

1. ábra. Mikroszkóppal megfigyelhető biofilm, amelynek rétegvastagsága mindössze néhány mikrométer 
                                                            (kép: A. Gaßner) [1]

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2017/7-8-as számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont csak havonta egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!