Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

2015 7-8. szám

Hozzászólások

Az objektumvédelem az ivóvízellátás biztonsága érdekében nem szokványos környezetben (LEKTORÁLT CIKK)

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Szendi József

Az objektumvédelem az ivóvízellátás biztonsága érdekében nem szokványos környezetben (LEKTORÁLT CIKK)

Szendi József

hallgató, gépészmérnök, területfejlesztési menedzser
Katonai Műszaki Doktori Iskola

Absztrakt

Az ivóvíz az egyik legfontosabb alap élelmiszer, ennek megfelelően az infrastruktúrát, amelyből nyerjük, kellő gondossággal kell tervezni és üzemeltetni. Az ivóvíz a kitermelés helyétől műtárgyakon keresztül – vízkezelés és minőségbiztosítás mellett – csővezetéken jut el a fogyasztóig.  A kitermelés az esetek többségében felszíni forrásból vagy kutakból történhet, bár léteznek alternatív források is. A folyamatot ideális esetben laboratóriumi vizsgálatok és a teljes ellátási láncot szabályozó eljárási rend alapján ellenőrzik. A cikk a forrást biztosító objektumok védelmének műszaki támogatását, a kezelendő gépészeti elemek védelmét és a létesítmények üzemeltetése során felmerülő humán kockázatokat elemzi, a terepi adottságból adódó helyszíni paramétereket is figyelembe véve. A hazai ellátás mellett szélsőséges körülményeket – így a száheli sivatagi ellátási lánc, valamint különösen nagy hidegben történő ellátási lánc – védelmére is mutat egy-egy példát. A cikk vázlatosan bemutatja a biztonsági piramis gyakorlati alkalmazását a gépész tervezők részére.

Kulcsszavak: vízkezelés, objektum védelem, biztonsági piramis, sivatagi és sarkköri vízellátás

Bevezetés

Az élelmiszertermelő, ezen belül ivóvíz termelő objektumok védelme nehezen üzemeltethető terület, ugyanis csak elfogadhatóan alacsony mértékű kockázat [1] érhető el vízbiztonság szempontjából. Bármely meglévő vagy építendő objektum védelme igény esetén javítható vagy fokozható, de a felmerülő költségek emelkedése kompromisszumra kényszeríti a szolgáltatót. Vízellátó objektumok védelménél is felállítható egy biztonsági piramis [2], amelyben meghatározhatók az objektum védelmének egymásra épülő elemei, valamint becsülhető az elfogadhatóan alacsony mértékű kockázat, amelynek kompenzálására például biztosítást lehet kötni. A cikk célja az elfogadhatóan alacsony mértékű kockázat nagyságának és a becslés során felmerülő műszaki aspektusú bizonytalansági tényezőknek a vizsgálata, különböző éghajlatokon.

 

A biztonsági piramis alkalmazhatósága épületgépészeti rendszerek tervezési szakaszában

A biztonsági piramis gyökere a Maslow-Piramisban keresendő, amelyet először 1943-ban publikált Abraham Maslow [3]. Eredetileg emberi motivációs tényezőket analizált benne, amelyből az évek során kialakult a piramis biztonságtechnikára optimált változata. A piramist üres állapotból érdemes rétegesen feltölteni, a projekt sajátosságainak megfelelő fontossági sorrendet szem előtt tartva. Az épületgépész tervező jellemzően a projekt paramétereit a szabványok szerint is vizsgálja, de nem feltétlenül az objektum védelmi rendszere az elsőrendű prioritás a tervezéskor, főleg a mai piaci helyzetet tekintve. A piramis szintjei rétegesen épülnek egymásra, egyik szint a másik nélkül veszít a hatékonyságából.

1. ábra. Biztonsági piramis vízipari objektum esetére. 
                                                             Készítette a szerző

 

Biztonságtechnikai szempontból költséghatékonynak tekinthető minden olyan beruházás, amely a probléma megelőzésére irányul. Épületgépészeti rendszer biztonságánál például a rendszerelemek egységesítése már az objektumvédelem szempontjából is támogató szerep, lévén, hogy az egységes alkatrészek tárolásánál bekövetkező esetleges lopás vagy elvesztés esetén a káresemény az objektum stabil működésére kevésbé hat károsan, ami összességében kihat a védelmi funkciók stabilitására.

A tervező, ha egységes méretű és csatlakozóméretű szerelvényeket tervez be, egyértelműen ráhat a hosszú távú karbantartási költségekre és a rendszer vis maior esetben történő javítására. Ez utóbbi az egységesítéssel arányosan gyorsul. A biztonsági piramis alsó szintjére adaptálható a gépészeti tér nagysága. Manapság az építész szakág jellemzően a gépészetet elrejtve – esztétikai szempontból, funkciójától függetlenül – alárendelt helyre tartja célszerűnek tervezni. Ezek az alárendelt helyek – mint pincei, vagy tetőgépházak – alacsonyak, vagy az esetek többségében területi szempontból limitáltak. Üzembiztonság, átláthatóság és az objektumvédelem szempontjából a nagyobb gépházak ideálisak, amelyek bár drágábbak, kialakítási méretük a megelőző intézkedések alapjául szolgálhat. Egyértelműen a kármegelőzést segíti, ha a kármentő tálca fizikai értelemben valóban aláfér egy gépcsoportnak, vagy ha a kamera jól átlátja a védendő gépészeti teret. A redundáns alkatrészek tartásával a stratégiai tartalék alkatrész készletek a típusok egységesítése miatt követhető. Sajátos állapotot szül, hogy nagyvállalati környezetben a szervezet integritására vonatkozó előírások a gyártóval történő elfogultság elkerülése érdekében ellenkező irányba hatnak, és beszerzési oldalon gátolják a típusegységesítést a tervezés vagy a kivitelezés során.

 

További részletek lapunk 2015/7-8-as számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!