Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

Ez a számunk is az energiahatékony épületek megteremtésével kezdődik. Szerzőnk bemutatja azokat a jogszabályi változásokat, amelyek módosítják a 2006-ban megjelent TNM rendeletben foglalt követelményeket, valamint kitekint a 2018-után várható változásokra is. Emellett rövid áttekintést ad az energetikai tanúsítványok ellenőrzésének eredményéről is. Az előző számban cikket jelentettünk meg, amelynek szerzője több ponton észrevételt tett az energetikai tanúsítás módszerével kapcsolatban. A napsugárzás okozta hőterhelés számításának alapjaival kapcsolatos észrevételéhez hozzászólás érkezett, amelyet közreadunk.

Az előző kérdéshez kapcsolódik lapszámunk egyik központi témája, az energiahatékony hőtermelés kérdése. Ennek egyik eszköze a hőszivattyú, amellyel több szerzőnk is foglalkozik. Egyik cikkünkben javaslat olvasható a hőszivattyúkkal kapcsolatos statisztika megteremtésére, valamint költségelemzés a kondenzációs kazános és a hőszivattyús rendszer összehasonlítására. A Körös Campus Alapítványhoz benyújtott pályázati anyag alapján egy másik szerzőnk bemutatja a szakdolgozatában elért eredményeit, amelyekben egy családi ház hőszivattyús fűtésének kialakítását vizsgálja, és több változatra készít megtérülés vizsgálatot.

Emellett találkozhatnak korszerű hőszivattyút és annak elemeit bemutató írással is.

Az energiahatékony épületgépészeti berendezés kialakításának egyik fontos kérdése a használati melegvíz hálózat cirkulációjának kialakítása. Szerzőink bemutatják a „cső a csőben” kialakítást és annak méretezési modelljét. A Pozsonyi Szlovák Egyetem munkatársai angol nyelű cikkükben a beltéri medencék környezetében kialakuló klímaparaméterek vizsgálatának eredményeit adják közre, a 2014. évi Magyar Épületgépészek Napja PhD szekciójában elhangzott előadás alapján.

Több szerzőnk is foglalkozik a szellőző-berendezések korszerű kialakításával, így olvashatnak a talajhő-hasznosítással és hővisszanyeréssel kialakított berendezésekről és a laborszellőzések szabályozására alkalmas megoldásokról is.

Bemutatunk egy kórház korszerűsítést, amelynek során az elavult, sok veszteséggel üzemelő gőzellátó rendszert távhőre kapcsolt rendszerré alakították át. Olvashatnak az olajár változásának okairól és következményeiről, valamint a várható kilátásokról is.

Sorozatot kezdünk, amelynek szerzői bemutatják a hazai és több külföldi felsőfokú oktatás felépítését és jellegzetességeit. Az első részben a szerző a hazai felsőfokú oktatás történetét és a változásokkal kapcsolatos szakmai fórumok megállapításait foglalja össze, majd értékeli a jelenlegi helyzetet. Tennivalókat fogalmaz meg, amelyek végrehatása szükséges az épületgépészet tudományos hátterének megteremtéséhez és az épületgépészeti oktatás intézményi létének a biztosításához.

A tanulságos életpályák sorozatunkban Halmai István gondolatait ismerhetik meg.