Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

2015 1-2. szám

Köszöntjük Olvasóinkat a 2015. év első, összevont lapszámának megjelenése alkalmából. Reményeink szerint ez az év is sikeres szakmai rendezvényekkel és programokkal járul hozzá az épületgépészet fejlődéséhez és továbblépéséhez. Annak alátámasztására, hogy szakterületünkön érdemi kutatómunka folyik, amely a fejlődés egyik alapja lehet, ezt a számunkat a fiatal kutatók és szakmai konzulenseik publikációinak szenteljük.

A Magyar Épületgépészek Napja 2014 Oktatási Napja alkalmából PhD szekciót szerveztek, amelynek keretében a BME és a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem doktori iskoláiban cselekményt folytató fiatal kutatók számoltak be munkájukról. A szekcióban előadók közül öt kutató publikációit adjuk közre ebben a számunkban. A szerzők vizsgálják a lakóépületek energia- és költségtakarékos kialakításának módjait és költségeit, a megújuló energiaforrások működésének szimulációs lehetőségeit éppúgy, mint a légtechnikai rendszerek áramlástani méretezésének kérdését, valamint a belépés után kialakuló légsugár viselkedését.

Emellett további két, a mesterképzésben most végzett hallgató írását olvashatják lapunkban, akik konzulenseikkel együtt számolnak be munkájuk eredményéről irodahelyiségek hőkomfort méretezése, illetve a Blasius-formula alkalmazásának témájában.

Ebben a számunkban is nagy teret kaptak az épületek energetikai hatékonyságával foglalkozó írások. Szerzőink arról a munkáról adnak tájékoztatást, amelynek keretében dél- és kelet-európai országok szakemberei vizsgálják, összehasonlítják és értékelik az egyes országok esetében a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szabályozási környezetet. Az értékelés alapját képezi annak a további munkának, amelynek célja a középületek felújítási lehetőségeinek vizsgálata.

Folytatjuk annak a cikknek a közreadását, amelynek szerzője a biomassza kazánok teljesítménytényezőjének vizsgálatáról számol be. A 2. részben a mérési eredményekkel ismerkedhetnek meg, köztük a biomassza kazánok teljesítménytényezőjére vonatkozó megállapításokkal.

Ez év szeptemberében lépnek hatályba azok az európai rendeletek, amelyek követelményeket támasztanak a fűtőberendezések hatásfoka tekintetében, továbbá előírják a fűtési rendszerek energiafogyasztásának címkézését. Szerzőnk a rendeletek alkalmazásával kapcsolatos gondolatait adja közre. Emellett más cikkünkben is olvashatnak a takarékos energiafelhasználású berendezésekről, ezúttal a ventilátorok hajtásával kapcsolatban.

Február végén kerül sorra szakmánk egyik nagy rendezvénye, a Pollack Expo Pécsett. Felhívjuk a figyelmet a rendezvényre és szokásunknak megfelelően közreadjuk a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar tanárának írását, aki a Pannon Egyetem PhD-hallgatójával a magyar ultraszűrő membrántechnológia oroszországi alkalmazását mutatja be.

Tanulságos életpályákat bemutató sorozatunkban Csáki Gábor gondolatait adjuk közre.