Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

2015 1-2. szám

Hozzászólások

Légtechnikai befúvószerkezetek átfolyási számának meghatározása (Magyar Épületgépészek Napja 2014 – PhD szekció)

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Czétány László - Dr. Szánthó Zoltán - Láng Péter DSc

Légtechnikai befúvószerkezetek átfolyási számának meghatározása (Magyar Épületgépészek Napja 2014 – PhD szekció)

Czétány László

PhD doktorandusz
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Dr. Szánthó Zoltán

egyetemi docens
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Láng Péter DSc

egyetemi tanár, tanszékvezető
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Összefoglalás

A nagyszámú befúvóelemmel ellátott légcsatornák a légtechnikai rendszerek speciális területét jelentik. Habár ez a levegőelosztási mód a hagyományos befúvási megoldások körébe tartozik, az ilyen rendszerek áramlástani méretezése igen problémás. A befúvó nyílások áramlástani viselkedése csak bizonyos speciális esetekre ismert. E cikk célja, hogy a legegyszerűbb geometria, a kör keresztmetszetű perforáció viselkedésére olyan törvényszerűséget mutasson ki, amellyel leírható annak geometriától és áramlási paraméterektől függő változása.

Kulcsszavak: légcsatorna; légcsatorna optimalizálás; nagyszámú befúvóelem; dinamikus nyomás visszanyerés

1. Bevezetés és célkitűzések

A nagyszámú befúvó-elemmel ellátott légcsatornák problémáival már korábban is foglalkoztunk [1]. A probléma egyszerűsítésével kielégítő, de nem tökéletes megoldást találtunk az ott felvázolt célok teljesítésére. Ezért szükségessé vált a szakirodalom további vizsgálata. Az elosztó légcsatornák modellezése során három áramlástani kérdést kell megvizsgálni: a csősúrlódás hatását, a kiáramlás hatását a főáramlásra és a főáramlás hatását a kiáramlásra. E részfolyamatok pontos leírásával lehetővé válik a teljes folyamat leírása. Ezek közül most a főáramlás kiáramlásra gyakorolt hatásával foglalkozunk.

A kiáramlás folyamata több dimenziótlan konstans bevezetésével írható le, amelyek között azonban kapcsolat teremthető. Az 1. ábra a vizsgált nyílást és környezetét mutatja.

1. ábra. A nyílás és környezetének sematikus ábrája

 

A leírás lehetséges egyrészt az ellenállástényezővel:

 

Ez a tényező azt fejezi ki, hogy a folyadék pt össznyomása (összenergiája) mennyire csökken a kiáramlás közben, annak dinamikus nyomásához (mozgási energiájához) viszonyítva.

A pt1pt3 nyomásesés a w3 kiáramlási sebesség és a ζ13,3 ellenállás-tényező ismeretében határozható meg. A légtechnikai méretezés során azonban az is alapvető kérdés lehet, hogy az adott nyíláson mennyi levegő hagyja el az elosztó légcsatornát, tehát alapvetően a rendelkezésre álló össznyomás hatására kilépő levegő mennyisége a kérdés.

 

További részletek lapunk 2015/1-2-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!