Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2014

Július-augusztusi összevont számunkat két fő témakörnek szenteltük: az épületek energiafogyasztását csökkentő megoldásoknak és az energiafogyasztás meghatározásának, valamint a vízellátás és vízelvezetés kérdéseinek.

Az első témakört a termálvizes fűtés primerenergia-fogyasztásának számítását tárgyaló cikkel kezdjük. Szerzőnk vizsgálja a monovalens és a kiegészítő fűtéssel dolgozó rendszerek primerenergia fogyasztását és a felhasználás megújuló energia tartalmát. Következő cikkünkben arról olvashatnak, hogy a jelenleg érvényes épületenergetikai szabályozás hogyan definiálja a közel nulla energiaigényű épületet? Szerzőnk rávilágít a rendeleti meghatározás pontatlanságára és javaslatot is tesz a pontosításra.

Több cikk szerzői foglalkoznak a napkollektoros rendszerek kialakításával. Míg az első cikk szerzői egy nagyméretű rendszer tervezési kérdéseit és megtérülését is vizsgálják, a másodikban olyan megoldásokról van szó, amikor a napkollektorok a fűtést is segítik. Cikket olvashatnak a megújuló energiaforrások felhasználásáról és megoszlásáról is a világban és hazánkban. Bemutatjuk önkormányzati épületek energiahatékonyságot növelő beruházásait és ezek tapasztalatait, eredményeit, de olvashatnak azokról a készülékekről is, amelyek alkalmasak a korábban elterjedt külsőfali gázkonvektorok kiváltására.

A lap második felét a víznek szenteltük. Ennek apropóját az a rendezvény adta, amelyet az A38 hajón rendeztek a Víz világnapja alkalmából. A rendezvényről már az előző számunkban is röviden hírt adtunk, most azonban részletesebben olvashatnak az elhangzott előadások megállapításairól, a higiénikus vízfelhasználást segítő tervezési és kialakítási szempontokról és anyagokról.

Másik cikkünkben egy használati melegvíz hálózat felújításának szempontjairól és tapasztalatairól olvashatnak. Szó esik a korróziós jelenségek okairól, a hőszigetelés és a beszabályozás fontosságáról. A szerzők bemutatják a vizsgált változatok jellemzőit, költségeit és megtérülését. Folytatjuk az épületgépészeti rendszerekben szükséges vízkezelési megoldások vizsgálatát; ezúttal a zárt fűtési és hűtési körök vízkezeléséről és tisztításáról olvashatnak.

Fontos szakmai rendezvényekre hívjuk fel a figyelmet: az októberben sorra kerülő debreceni Épületgépészeti Szakmai Napokra és a nürnbergi Chillventa 2014 Szakvásárra, továbbá a novemberi Magyar Épületgépészek Napjára. Hírt adunk a Pannon Egyetemen induló szakmérnöki képzésről is.

Tanulságos életpályákat bemutató sorozatunk keretében ezúttal Haszmann Ivánnak, a Magyar Épületgépészetért díj kitüntetettjének gondolatait olvashatják.