Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2014

2014 7-8. szám

Hozzászólások

Egy használati melegvíz hálózat felújításának tapasztalatai

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Szánthó Zoltán - Dr. Barna Lajos

Egy használati melegvíz hálózat felújításának tapasztalatai

Dr. Szánthó Zoltán

egyetemi docens
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Dr. Barna Lajos

c. egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Cikkünkben egy használati melegvíz (HMV) hálózatfelújítás tervezési tapasztalatainak ismertetésével három nem kellően ismert problémakörre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az ivóvíz és HMV rendszerekben a nem kellő körültekintéssel megválasztott szerkezeti anyagok gyakran okoznak súlyos korróziót, aminek megszüntetése általában csak igen nagy költségek és kényelmetlenségek árán lehetséges. A cirkulációs rendszerek beszabályozásának szükségessége a szakmában ma talán már elfogadott tény; kevésbé ismert azonban a beszabályozatlanságból eredő többletköltségek mértéke. Az igénytelen hőszigetelésből származó üzemeltetési többletköltségek mértéke sem ismert kellően a tervezők, beruházók, kivitelezők és üzemeltetők előtt – ha ismert lenne, talán nem 9 és 13 mm-es hőszigeteléssel létesülnének hazánkban a fűtési és HMV hálózatok.

A tervezési feladat

Egy Budapest környéki kistelepülésen az 1970-es évek elején létesítették a tervezési feladat tárgyát jelentő 117 lakásból álló kis lakótelepet. Az egyenként 9 lakásos, garázsszint + 3 emeletes épületek nagypaneles technológiával készültek. A 6 + 7 épület két sorban, fűrészfog-szerűen egymás mellé sorolva helyezkedik el. Az épületek hőellátásáról különálló épületben elhelyezett gázüzemű kazánok gondoskodnak. A fűtési, hidegvíz és HMV alapvezetékek az épületek és a kazánház között térszint alatt vezetett védőcsatornában, majd az épületek garázsszintjének a mennyezete alatt haladnak. A kazánházat a tavalyi évben felújították. A régi kazánok helyére új kondenzációs kazánok kerültek, a nyári HMV igények fedezésére a kazánház tetején vákuumcsöves napkollektorokat helyeztek el. Az épületek fűtési és HMV hálózatát egyelőre nem alakították át.

Az épület HMV hálózatában az utóbbi években egyre gyakrabban jelentkeznek korróziós problémák. Alkalmanként előfordul, hogy a csapolt víz enyhén zavaros, rozsdás színű; nagyobb probléma azonban, hogy a nagyméretű – 2 1/2”, 3” – alapvezetékeken egyre gyakrabban fordulnak elő lyukadások. Ezeket általában Gebo tömítőbilinccsel javítják. Egy kb. 3 méteres szakaszt, ahol korábban már 4 ilyen bilincset is felszereltek, az újabb lyukadás után műanyagcsőre cseréltek.

A korróziós problémák oka az lehet, hogy a közel 20 évig kifogástalanul üzemelő horganyzott acélcsöves hálózatban a 90-es évektől kezdődően a kisebb beavatkozásokat, javításokat az egyszerűbb kivitelezhetőség érdekében vélhetően rézcsővel végezték. A cirkulációs vezetékkel ellátott HMV rendszerekben a folyásirány-szabály nem tartható be, mert a cirkuláció a hálózat végén beépített rézvezetékből származó rézionokat a rendszer kezdőpontjára vezeti vissza, és azok a rendszer horganyzott acélcsővel szerelt szakaszaiban is megjelenhetnek.

A teljes vezetékhálózat cseréjére, a lakásokban lévő aknákban haladó felszállók megbontására jelenleg nincs sem mód, sem igény, ezért az alapvezeték-hálózatot olyan anyagúra kell cserélni, amiben a rendszerben megmaradó horganyzott acélcső és valószínűsíthetően jelenlévő rézcsövek együttese sem okozhat korróziós panaszokat. További elvárás, hogy a vezetékek nyomvonala lehetőleg ne, vagy csak minimális mértékben változzon, egyéb esetben ugyanis az épületszerkezeten jelentős számú új faláttörést kellene kialakítani. Ez a költségeket jelentősen megemelné, a vezetékcsere kivitelezése idején pedig a lakóknak is számos kellemetlenséget okozna.

A további problémák megelőzése érdekében az épület közös képviselője a HMV és cirkulációs alapvezeték hálózat cseréjének tervezésére adott megbízást; a további korróziós jelenségek megelőzése érdekében műanyagcsöves kialakítással. A tervezési feladatban különböző kivitelezési variációk összehasonlítását és értékelését és a legkedvezőbb változat meghatározását is el kellett végezni. A kivitelezési munkákat a Társasház valamilyen sikeres pályázat esetén kezdi csak meg. A pályázatoknál ma már általános elvárás a különböző műszaki megoldások összehasonlítása, és lényeges értékelési szempont a javasolt új megoldással elérhető energia- és költségmegtakarítás.

A vizsgált épületek esetében a korrózió megjelenése súlyos problémát jelent, ezért korábbi tapasztalatainkat felhasználva összefoglaljuk a korróziós jelenségek okait.

További részletek lapunk 2014/7-8-as számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!