Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

Pásztohy Tamás

OTSZ 5.0: Tűzeseti lekapcsolás a napelemes rendszerek DC és AC oldalán

Pásztohy Tamás


HENSEL HUNGÁRIA Villamossági Kft.

2014. december 5-én megjelent és 2015. március 5-én életbe lépett a Belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Ezt szoktuk a mindennapi életben új OTSZ-ként, vagy OTSZ 5.0-ként említeni.

Majdnem ugyanekkor – 2015. március 9-én – a Katasztrófavédelem honlapján napvilágot látott a villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) első változata.

A TvMI alkalmazása, bár önkéntes, de bizton számíthatunk rá, hogy a benne foglaltak alkalmazásával kielégítjük az OTSZ-ben – gyakran szűkszavúan – megfogalmazott biztonsági szintet.

Az új OTSZ 48. pontjában, a 87. §-ban a következő öt alpontot találjuk:
(1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC
     oldalon villamos távműködtetésű és kézi
     lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
(2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény
     villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen
     közelében kell elhelyezni.
(3) A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot
     kell elhelyezni.
(4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán
     helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó
     homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.
(5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tető-
     fedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi
     követelményeket is teljesítenie kell.

A mindennapi tevékenységünk során leginkább az első két alpontban található előírások betartása állít feladat elé bennünket, így a továbbiakban ezekkel az alpontokkal foglalkozunk.

Az OTSZ mellett az elosztó hálózatba visszatápláló napelemes rendszerek létesítése során az MSZ HD 60364-7-712: 2006, a napelemes rendszerek létesítésére vonatkozó szabvány előírásait kell betartani.

Lássuk, hogy a gyakorlatban hogyan tudunk ezeknek az előírásoknak megfelelni!

 

Nézzük először a napelemes rendszer AC oldalát!

A létesítési szabvány 703.536.2.1.1. pontja kimondja, hogy a PV-inverter karbantartásának biztosítására azt leválasztó eszközzel kell ellátni, mind az egyenáramú, mind a váltakozó áramú oldalon. Ennek biztosítására ajánlott az AC oldalon az inverter mellett elhelyezni egy, az MSZ 2364-537:2002 szabványban megfogalmazott követelményeket kielégítő terheléskapcsolót, esetleg kismegszakítót. Lényeges, hogy bármilyen eszközt is alkalmazunk, annak a fázisvezetőket és a nullavezetőt is meg kell szakítania.

Az OTSZ szempontjából a vonatkozó TvMI 6.2.1. pontja szerint a követelmény teljesül, ha az alkalmazott inverter megfelel a MSZ EN 62116 követelményeinek. Mivel közcélú hálózathoz csak az elosztói engedélyesek által engedélyezett inverterek csatlakoztathatók és az engedélyezés egyik feltétele a nevezett szabványnak való megfelelés, ezért elmondhatjuk, hogy az OTSZ szempontjából a hálózatra visszatápláló napelemes rendszereknél az AC oldali tűzeseti lekapcsolással külön nem kell foglalkoznunk.

Szigetüzemű rendszereknél az építmény tűzeseti lekapcsolásához az AC oldali lekapcsolásáról külön gondoskodni kell.

 

A DC oldal már sokkal bonyolultabb kérdés!

Elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy a létesítési szabvány 712.41 pontja egyértelműen leszögezi: „A PV-szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról.” Tehát bármilyen leválasztást is hajtunk végre a napelemes rendszer DC oldalán, azt akkor is feszültség alatt állónak kell tekintenünk.

A létesítési szabvány szempontjából aránylag egyszerű a helyzet. Az AC oldalnál idézett szabványi előíráson túlmenően a 712.536.2.2.5 pont egyértelműen előírja, hogy a PV-inverter egyenáramú oldalára egy szakaszolókapcsolót kell beépíteni.

 

További részletek lapunk 2015/9-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!