Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2015

Dr. Bánhidi László prof. emeritus

A megújuló energiák témakörének helyzete az épületgépész felsőszintű oktatásban

Dr. Bánhidi László prof. emeritus


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

1. Bevezetés

A megújuló energiák mind nagyobb mértékű és hatékony felhasználására világszerte komoly erőfeszítéseket tesznek. Az erőfeszítések egyik fontos eleme az e témakörrel foglalkozók képzése. Több „szinten” folynak a kutatások, elemzések, vizsgálatok.

A kérdések megoldásán munkálkodóknak azonban megfelelő szintű tudással, tapasztalattal rendelkezniük kell. A megfelelő tudásszint egyik fontos, sőt alapvető eleme az épületgépész szakemberek képzése, ezen belül is a felsőfokú képzés.

A „Környezetbarát és Megújuló Energiák Alapítvány” egyik fő célja az e képzésben résztvevők, elsősorban az egyetemi hallgatók, segítése, támogatása.

E téma tükrében egy felmérést végeztünk a célból, hogy megtudjuk, az épületgépész oktatás keretében országos szinten
• hol folyik ilyen jellegű képzés,
• melyek az oktatás fő elemei,
• végül, de nem utolsó sorban, hányan vesznek részt e
   képzésekben.

Ennek érdekében megkerestük:
• a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
   Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti
   Eljárástechnika Tanszékét,
• az Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és
   Épületgépészeti Tanszékét,
• a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Épületgépészeti
   és Létesítménymérnöki Tanszékét,
• a Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karát,
• a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai
   Karát.

Természetesen más felsőfokú oktatási intézményekben is folyik bizonyos mértékű, az épületgépészetet is figyelembe vevő oktatás, ahol a megújuló energiák fontos témaköre is kiemelten szerepel.

A megkeresésben a következő kérdésekre kértünk rövid összegzést:
a) Melyek az e témakörhöz tartozó tantárgyak és azok
   „időtartományi” beosztása,
b) Évente kb. hány hallgatója van ezeknek az óráknak,
c) Hány hallgató készít e témában szakdolgozatot, illetve
   diplomatervet.

A felmérés célja kettős:
a) Az adatok alapján milyen módon tudja az Alapítvány
    támogatni az e képzésben résztvevőket,
b) Felhívni az épületgépész társadalom figyelmét erre a
    fontos témára és ezek alapján e képzés
    támogatására:
    - szakdolgozati és diplomaterv témák megadására a
      Tanszékeknek,
    - ún. „ipari konzulens” feladatok vállalása az e témát
      kidolgozó hallgatók részére,
    - végül feleleveníteni a lassan feledésbe merülő régi
      gyakorlatot, az ilyen jellegű kiemelkedő szintű
      szakdolgozatok és diplomatervek anyagi jellegű
      díjazását.

 

2. Az egyes egyetemeken folyó oktatások rövid összefoglalása
Megkeresésünkre az egyes egyetemek által megküldött anyagokat röviden az alábbiakban foglaljuk össze.

2.1 A megújuló energia hasznosításának oktatása a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékén
  Dr. Kontra Jenő:
  A Tanszék régi, több évtizedes hagyománya a megújuló energia hasznosítás kutatása és az oktatásba történt bevezetése, ami az 1970-es években kezdődött, és azóta folyamatosan tart.

Szinte minden tanárunk saját kutatási területtel rendelkezett: dr. Fekete Iván a geotermális energia, dr. Gyurcsovics Lajos a napenergia, dr. Nagy Lajos a hulladékhő, hőszivattyús rendszerek, dr. Kontra Jenő a geotermális energia hasznosítás elméletét, gyakorlati tervezését végezte. Napjainkban folytatódik a hagyomány, így Móricz István a napelemekkel, dr. Kontra Jenő a geotermális energiával, Szikra Csaba a napenergiával, dr. Várfalvi János a hulladéktelepek hőkitermelésével, mint kutatás-fejlesztéssel foglalkozik.

Szép eredmények születek e munkák alapján: pl. Szentes Város teljes geotermális távfűtése, az ASA-hulladéktelep biogáz – közvetlen hasznosítása, a SOLANOVA-panelház napenergia hasznosítása stb.

Az oktatásban a BME három karán veszünk részt megújuló energia témájú tárgyak előadásával és gyakorlataival:
• a BME Építészmérnöki Karon Hévízhasznosítás c.
   tárgyat, a Szoláris épületek méretezése c. válasz-
   tott tárgyat magyar nyelven oktatjuk, angolul a
   Building physics tárgy szerepel;
• a Gépészmérnöki Karon a megújuló energiák, erő-
   források teljes spektrumát oktatjuk;
• a Vegyészmérnöki Karon az Ökológikus építés c.
   tárgyon belül szintén a megújuló energiák oktatását
   végezzük.

Összesen nappali tagozaton kb. 90 fő vesz részt minden félévben ezen tárgyakon, míg az Alapszintű épületenergetikus képzésben kb. huszonöt hallgatónak adunk elő megújuló energiahasznosítással kapcsolatos témákat.

 

További részletek lapunk 2015/12-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!