Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2019

Augusztusi számunk középpontjában az egészséges ivóvíz áll. A téma fontosságát aláhúzza a Víz Világtalálkozó, amelyre ebben az évben Budapesten kerül sor, 2019. október 15-17-én. A találkozó alkalmából kiadott közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás erősen érinti a felszíni és felszín alatti vizeket, ezért összehangolt cselekvés szükséges a vízválság megelőzése érdekében. Ezt hangoztatja a több szakmai szervezet által kiadott „Bökényi Nyilatkozat” is, amelyet ez év július 3-án megújítottak. A világtalálkozó és a nyilatkozat legfontosabb gondolatairól augusztusi számunkban olvashatnak.

Az egészséges ivóvízhez, az ehhez kapcsolódó tervezői feladatokhoz több cikkünk is kapcsolódik. Az első cikk a legionella baktériumok elszaporodásával kapcsolatos feltételekről és a védekezés módszereiről szól. A szerző beszámol a klór-dioxid beadagolásának vizsgálatáról, amelynek egyik tanulsága, hogy a klór-dioxid alapú fertőtlenítés rugalmasan alkalmazkodik a változó mikrobiológiai és egyéb üzemi paraméterekhez.

Következő szakmai cikkünk a hazai csapvizek ólomtartalmát vizsgáló kutatás eddigi eredményeit mutatja be. A projektben vizsgálták a hazai csapvizek ólomtartalmát, az érintett területeket és az ivóvíz ólomtartalmának csökkentési lehetőségeit. A kutatók kiemelik a pangási idő hatását az ólomtartalomra, ezért a víz kifolyatás jelentőségét.

Lektorált cikkünk szerzője azt vizsgálja, hogy miként változtak a hideg- és melegvíz-fogyasztások az elmúlt évtizedekben. A szerző áttekinti a magyar szabványokban, előírásokban és tervezési segédletekben szereplő méretezési értékeket és ezeket összehasonlítja egy fővárosi lakótelep tényleges fogyasztási adataival. Megállapítja, hogy az eredmények azt mutatják, a szabványokban és előírásokban található értékek felülvizsgálatra szorulnak.

Cikkeinkben több olyan gyakorlati megoldást is bemutatunk, amelyek segítik a tiszta víz rendelkezésre állását vagy a takarékos vízfelhasználást. Így olvashatnak az ultraszűrésről, mint korszerű vízkezelési eljárásról az ivóvízkezelésben és egy csapadékvíz-kezelési rendszerről. A víz témához kapcsolódva az Épületgépészeti Múzeum kincseiből ezúttal csaptelepeket és fajansz falikutat mutatunk be. A BME csapatának a Solar Decathlon Europe versenyen bemutatott épületéből Olvasóink az esővíz gyűjtés és hasznosítás megoldását ismerhetik meg.

Közreadjuk a REHVA Journal cikkét, amelynek szerzője az épületgépészeti termékek európai minősítésével foglalkozik. Megismerkedhetnek az épületgépészeti berendezések harmadik fél által végzett, független tanúsítási eljárásával, ami naprakész információkat ad a tulajdonosok, a tervezők, a kivitelezők és az üzemeltetők számára a berendezések teljesítményét, tulajdonságait illetően.

Olvashatnak azokról a szerelési hibákról, amelyeket polipropilén csövek elektrofittinges összekötésénél előfordulhatnak. Szerzőnk sorra veszi a kötés elkészítésének lépéseit és szerszámait, felhívja a figyelmet a hibás műveletekre.

A vízfelhasználással, esővíz eltávolítással kapcsolatba hozhatók az extrém időjárási körülmények. Szerzőnk az ezeket okozó levegőszennyezés problémájával foglalkozik. Felsorolja a levegőt szennyező anyagokat és ezek közül kiemelten a szén-dioxid kibocsátást és forrásait mutatja be. Megállapítja, hogy a légszennyezés csökkentésének fontos meghatározója az energiafelhasználás csökkentése. Ehhez a megállapításhoz két cikkünk is kapcsolódik: bemutatjuk az energiahatékonyság javításán munkálkodó ENGIE Magyarország Kft. céljait, valamint olyan korszerű ventilátor technológiát, amellyel a légkezelők energiafelhasználása 20-30%-kal csökkenthető.

Több fontos szakmai eseményről is olvashatnak, így a szeptemberi Épületgépész Tervezői Konferencia szervezésének állásáról, az OMÉN 2019 alkalmából kiírt Tervezői Pályázatról, valamint az Év Épületgépésze díjakról, olaj- és gázipari diplomamunka díjakról.