Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

Versits Tamás

A Felelősségi Mátrix, mint a szabványalkotás módszere

Versits Tamás

elnök
Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete

A Kéményjobbítók Országos Szövetsége az V. Kéménykonferencián elsőként vetette fel és határozatban fogalmazta meg az egységes szabályozás felelősség alapú kidolgozásának ötletét és szükségességét. Ezzel a módszerrel az eljárásrendek pontos szabályainak kidolgozása, illetve további finomítása mellett a folyamatban résztvevők egyértelműen meghatározhatók.

A Felelősségi Mátrix kidolgozására a KÉOSZ létrehozott egymunkabizottságot, amelynek vezetésével Fülöp Lajos urat bízták meg, a munkabizottság tagjai pedig Gyárfás Attila (MÉGSZ), Lukácsi Péter (FŐGÁZ Zrt.), Varga Tamás (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) és Versits Tamás (KÉOSZ, MGVE).

A munkabizottság 2010 nyarán, 1 éves munka eredményeképpen bemutatta a 140 kW hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gáz csatlakozó vezetékek és gázfelhasználói berendezések létesítésének és üzemeltetésének általános, majd idén tavasszal a 36 kWhőterhelésű gázfogyasztó készülékek egyszerűsített cseréjének felelősségi mátrixát.

Mi a Felelősségi Mátrix?

Egy szabályozott folyamatban résztvevő természetes és jogi személyek és felelősségeik rendezett formában történő megjelenítése, ami segédeszköz egy folyamatszabályozás kidolgozásához és egy szabályozott folyamat elemzéséhez.

A szabályozási rendszer alapgondolata, hogy egy értékteremtő folyamatban minden résztvevő vállaljon személyes felelősséget a munkájáért, tetteiért, nyilatkozataiért és viselkedéséért, és a folyamatok kidolgozásánál alkalmazzunk olyan, már jól bevált eszközöket, amelyek nem engedik meg a jogszabályoktól, szabályzatoktól, szabványoktól (MSZ-EN) való önkényes, szubjektív eltéréseket. Ilyen eszköz a Felelősségi Mátrix, amely nem rendelet, nem szabályzat, hanem segédlet a jogalkotónak és a közreműködőknek egyaránt a folyamat pontos, egyértelmű kidolgozásához!

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!