Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

2011 7-8. szám

Hozzászólások

Meglévő és tervezés-létesítés alatt álló talajszondás hőszivattyús rendszerek döntési rendszerelméleti modelljei

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Garbai László - Méhes Szabolcs

Meglévő és tervezés-létesítés alatt álló talajszondás hőszivattyús rendszerek döntési rendszerelméleti modelljei

Dr. Garbai László

Prof. emeritus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Magyar Energetikai Társaság elnöke

Méhes Szabolcs

doktorjelölt
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

In this paper we set up a decision system theory model for existing and new heat pump installations with U-tube. Our models describe the relation and connection between input, output and decision variables of the system. For every “stage” of the system we show the expectably return and after all we show the optimal return function for both cases. Only system theory modelling is able to provide an exact definition of the various working points and enables decision-making required to ensure optimalmanagement.

A talajszondás hőszivattyús rendszertelepítések összetett rendszerek, amelyek energetikai és gazdasági értékelése és alkalmazásuk gazdaságosságának megítélése csak rendszerelméleti alapokon, a rendszerelmélet eszközeivel lehetséges. Ehhez segítségül kell hívnunk az operációkutatás és a döntéselmélet módszertanát is.

A rendszerelmélet alapjait és az alap rendszerelméleti döntési modelleket előző publikációink során [3], [4], [5], [6] már részletesen feltártuk. Ezekben bemutattuk az „alap” rendszerelméleti sémákat, a sémákban szereplő döntési fokozatokhoz tartozó bemeneti, kimeneti és döntési változókat, illetve azokat a transzformációs összefüggéseket, amelyek segítségével megfogalmazható a kimeneti és bemeneti változók közötti kapcsolat.

A modellek felállításához G. L. Nemhauser [1] és R. Bellmann [2] munkásságából indultunk ki. Két típusú modellt állíthatunk össze, meglévő üzemelő és a tervezés és létesítés fázisában álló rendszerek esetére.

A talajszondás hőszivattyús energetikai rendszerek bonyolult, több elemből összetevődő rendszerek, amelyeknél az összes rendszerelem külön-külön befolyásolja a rendszer működését. Az ilyen fajta összetett rendszerek optimális működését, illetve telepítésüknek optimális bekerülési költségét csak úgy tudjuk megállapítani, ha a rendszert felosztjuk több fokozatra és a rendszer hozamát fokozatonként állapítjuk meg. A döntési modell felírásánál az egész rendszert több alrendszerre – fokozatokra – bontjuk, az egyes fokozatokra meghatározzuk a kimeneti, bemeneti és döntési változókat és a transzformációs összefüggéseket, amelyek leírják a kimenetek és bemenetek közti kapcsolatot.

Mindkét modellnél kiinduló adat a fogyasztói hőigény. Meglévő rendszerek esetében azokat a működési feltételeket keressük, amelyeknél adott telepítési feltételek mellett, a méretezési hőigénynél kisebb hőigény esetében milyen paraméterek mellett minimalizálható a rendszer villamosenergia-felhasználása. A tervezés és telepítés fázisa alatt álló rendszerek esetében azt kell vizsgálnunk, hogy milyen, a piacon is beszerezhető elemekből szükséges a rendszerünket felépíteni, hogy az üzemeltetési és bekerülési költségeinket minimalizáljuk magas COP érték elérése érdekében.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!