Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2019

Weinmann, Volker - Bargsten, Tobias

Hűtőközeg felújítás: módszerek, lehetőségek, piaci esélyek

Weinmann, Volker

meghatalmazott a politika, a környezet és a szövetségek kérdésében
Daikin Airconditioning Germany GmbH

Bargsten, Tobias

új hűtőközegek értékesítő és marketing menedzsere
Daikin Chemical Europe GmbH

CO2-beárazás, klímavédelem, Fridays for Future – címszavak, amelyek ma a nyilvános vitákat uralják. És a hűtő és klíma ágazat is egyre jobban kihasználja a potenciálját, teljesítőképességét a klímavédelem terén. A klímabarát hűtőközegek alkalmazásától kezdve a visszanyerhető fluorozott üvegházhatású gázokig. A Daikinnál 2019 júliusától kapható termék a R-410A közeggel felkészített VRV IV+ hővisszanyerő és a Mini VRV (4, 5 és 6 méretek). Ezek az intézkedések, amelyek a gazdasági körfolyamatba való belépést mutatják, ezenkívül az EU aktuális F-gáz rendeletének a betartását is célozzák, mivel a felújított hűtőközegek nem esnek a fluorozott üvegházhatású gázok forgalomba hozatalára vonatkozó kvótaszabályozás alá. Olyan tényezők, mint a gazdaságossági, valamint a környezeti és klímavédelmi szempontok a felújítási folyamat elindításának alappillérét képezik.

Hűtőközeg felújítás – nagy szavak. De mit is értünk alatta? 

Az F-gáz rendeletben a következő lényeges fogalmakat definiálják1:
Visszanyerés: a fluorozott üvegházhatású gázok kivétele a gyártmányból, beleértve a tárolókat is és tárolása, valamint a berendezésből (például hűtőberendezések és más rendszerek, amelyeket F-gázokkal üzemeltetnek) a karbantartás vagy javítás során, vagy a gyártmány vagy berendezés eltávolításakor.
Újrahasznosítás: egy visszanyert fluorozott üvegházhatású gáz ismételt felhasználása egy egyszerű tisztítási eljáráshoz kapcsolódva.
Felújítás: egy visszanyert fluorozott üvegházhatású gáz kezelése, amellyel az alkalmazási célnak megfelelő, a még felhasználatlan anyagéval egyenértékű tulajdonságait eléri. (Ez megköveteli például egy desztillációs berendezés alkalmazását, amellyel a 700-as AHRI szabvány szerinti termékszabványnak megfelelő új termék előállítható. Ebben a folyamatban a termékminőség gázkromatográffal végzett ellenőrzésére van szükség.)
Elpusztítás: egy fluorozott üvegházhatású gáz tartós átalakításának vagy szétbontásának a folyamata, amikor teljesen, vagy nagyobb részben egy vagy több olyan stabil anyaggá alakul át, amely nem tekinthető fluorozott üvegházhatású gáznak.

A legjobb esetben ezek az intézkedések egy anyagkörforgáshoz vezetnek, ami 2019. évben például a Daikinnál 150 tonna hűtőközeg újbóli előállítását feleslegessé tette.

 

A hűtőközeg felújítás célja és határai

Ahogy már említettük, a felújított hűtőközeg nem tartozik az F-gáz rendelet szerinti kvótaszabályozás alá. A rendelet azt irányozza elő, hogy 2020. január 1-től nem szabad olyan helyhez kötött hűtőberendezést forgalomba hozni, amely 2500, vagy annál nagyobb GWP-értékű2, részlegesen fluorozott szénhidrogén közeget (HFKW3) tartalmaz. Az R-404A közeg a 3922 GWP értékével e tilalom alá esik. További következmény, hogy 2500 és e feletti GWP értékű, részlegesen fluorozott új szénhidrogén közeg a 40 tonna CO2-egyenértéket meghaladó (kb. mintegy 10 kg R-404A) töltetmennyiségű hűtőberendezés karbantartásához vagy javításához tiltott. A felújított hűtőközegeknél ez a határidő 2030. január 1-ig kitolódik. Ezzel az R-404A közegű berendezések felújított hűtőközeggel még 10 évig üzemeltethetők, ha ezen időn belül utántöltésre van szükség, és az átállás másik hűtőközegre elkerülhető. Ezenfelül a felújított hűtőközeg az F-gáz rendelet egyik alappillérét adja. A nagyobb hozzáférhetőség hozzájárulhat ahhoz, hogy megoldja a megnövekedett árak és bizonyos hűtőközegek (különösen az R-134a, az R-410A és az R-404A) hozzáférhetősége okozta feszült helyzetet. Ezzel indirekt következmények is leküzdhetők, mint például az illegális kereskedelem az EU-ban, ami magával hozza a környezet kockáztatását, valamint a berendezés építők és a végfelhasználók biztonsága mellett az F-gáz rendelet céljainak veszélyeztetését is.


1 ld. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&qid=1400839141435&from=EN
2 GWP – Global Warming Potential: Globális Felmelegedési Potenciál
3 HFKW – részlegesen halogénezett fluorozott szénhidrogének

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2019/12-es számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont havonta csak egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!