Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2019

Dr. Kassai Miklós Ph.D. - Simon Richárd

PID és ON-OFF szabályozású hűtéstechnikai rendszer termikus szimulációs modellezése

Dr. Kassai Miklós Ph.D.

egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Simon Richárd

végzett MSc hallgató

1. Bevezetés

Egy korábbi kutatási munkánkban a kereskedelmi szektorban elterjedőben lévő, új fejlesztésű DC inverteres hűtőaggregát energiafogyasztásának optimalizálására került sor, amely fordulatszám szabályozású kompresszort, elektronikus expanziós szelepet és PID szabályozót tartalmazott [1]. A vizsgálati célok megvalósítása érdekében egy kísérleti mérőállás épült egy hazai piacvezető hűtéstechnikai rendszereket forgalmazó cég bemutatótermében.

A mérőrendszer fő része egy hűtőkamra, amely belül két azonos elpárologtatót tartalmazott; az egyiket a DC inverteres hűtő aggregáttal üzemeltetik, a másik számára pedig a hazai piacon nagyon széles körben elterjedt, hagyományos hűtőberendezés biztosítja a hűtési energiát, amelyet egy hagyományos dugattyús kompresszor, a mechanikus expanziós szelep és az On-Off (kétállású) szabályozó technika működtet [2]- [10]. A gyártó által szolgáltatott hiányos adatok miatt a DC hűtőberendezés PID szabályozóját optimalizálni kellett a megfelelő arányos, integráló és differenciáló paraméterértékek beállításával az energiatakarékos üzemeltetés biztosítása érdekében. A kísérleti vizsgálatok eredményeiből tudományos folyóiratcikk jelent meg a Magyar Épületgépészet, LXVIII. évfolyam, 2019/11. számában [11].

A kutatás folytatása gyanánt a cél olyan termikus szimulációs modell kidolgozása, mely alkalmas a hűtőkamrák hűtésére alkalmazott különböző szabályozású (On-Off és PID) klímatechnikai rendszer termikus paramétereinek vizsgálatára. További cél a kidolgozott szimulációs modell validálása a kutatási munka korábbi szakaszában végzett kísérletek során született mért eredményekkel. A kutatómunkában asszisztált Simon Richárd MSc. hallgató, munkájából egy kiváló minősítésű TDK dolgozat [12] és diplomamunka született [13].

2. A szimulációs modell felépítése

A kutatási munka folytatása gyanánt, annak korábbi szakaszában a kísérletek során alkalmazott hűtéstechnikai rendszerek [11] energetikai jellemzőinek részletesebb vizsgálata érdekében, egy termál szimulációs modellek kidolgozása került sor. Amennyiben a kidolgozott szimulációs modell által meghatározott eredmények megfelelő pontossággal megközelítik a kísérleti eredményeket, akkor a rendszerre jellemző paramétereket változtatva még több következtetést vonhatunk le annak működéséről, elkerülve a magas beruházási költségekkel járó újabb kísérleti mérőberendezés építését vagy a meglévő átalakítását.

A kutatási munka jelen szakaszában, első körben a kísérletek során vizsgált különböző típusú szabályozó rendszereknek (PID és On-Off) a hűtőberendezés energiafelhasználására gyakorolt hatásának szimulációs vizsgálatára került sor.

A szimuláció elkészítéséhez a MatLab R2016a programot és annak Simulink modulját használtam SimScape elemekkel. Az általánosított rendszerfelépítést a következő oldalon látható 1. ábra mutatja.

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2019/12-es számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont havonta csak egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!