Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2012

2012 1-2. szám

Hozzászólások

Víz és vízszolgáltatás – háttéradatok a vízellátás tervezéséhez

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Eördöghné Dr. Miklós Mária

Víz és vízszolgáltatás – háttéradatok a vízellátás tervezéséhez

Eördöghné Dr. Miklós Mária

hab. egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

The Water Framework Directive which issued by European Union in 2000 efforts sustainable use of water, ecological, economic, technical and social aspects of coordination. Use of economic instruments to recommend, for example based on the principle of cost recovery water pricing policy development provides that it shall be determined in surface and subsurface waters, the recoverable amount of water, the amount of water, wich to be used must be adapted to the limit. It is important that we have data on the composition of the water exploitation, costs, and we analyze their impact on water consumption amount of the fee as effectively influencing the size of the device. Questionnaire survey was carried out amount service providers in Hungary. The survey and the Hungarian Water Utility Association Yearbook is based on data analysis, I would like to describe some results.

Az Európai Unió által hosszas előkészítés után 2000-ben kiadott Víz Keretirányelv (2000/60/EK) törekvése a vizek fenntartható használatának megvalósítása, az ökológiai, ökonómiai, műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok összehangolásával. Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv végső célja olyan vízminőségi körülmények elérése, hogy az ivóvíz és a szabad fürdővíz minősége sehol se jelentsen egészségügyi kockázatot. Az irányelv kidolgozása nagymértékben erősíti a vízgazdálkodás jogszabályi hátterében a környezeti szempontok megjelenését. Ezeknek érvényre juttatásához gazdasági eszközök bevetését is javasolja, például a költségmegtérülés elvén alapuló vízárpolitika kidolgozását.

A költségmegtérülés elve alkalmazásának célja egyrészt ösztönzés a vízkészletek hatékony felhasználására, másrészt fedezet biztosítása a víz használatából adódó minden fenntartási, üzemeltetési, vízkészletvédelmi költség megtérítésére. A környezeti szempontok fokozott figyelembevételét mutatja az az intézkedési programfeladat, amely szerint a felszíni, illetve a felszín alatti vizek esetében is meg kell határozni a kitermelhető vízmenynyiséget, és a felhasználásra kerülő vízmennyiséget ehhez a határértékhez kell igazítani. Fontos tehát adatokkal rendelkeznünk mind a vízkitermelés összetételére, költségeire vonatkozóan, mind megvizsgálni ezek hatását a vízdíj – mint a fogyasztás nagyságát leghatékonyabban befolyásoló eszköz – nagyságára.

A fenti összefüggések vizsgálatának alapjául szolgáló adatok beszerzésére kérdőíves felmérést végeztem magyarországi vízszolgáltatók körében. A továbbiakban a felmérés és a Magyar Viziközmű Szövetség évkönyvi adatai alapján készült elemzések néhány eredményét szeretném ismertetni.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!