Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2014

Virág Zoltán

Többdimenziós tervezési folyamat az épületgépészetben

Virág Zoltán

okleveles gépészmérnök
Duoplan Kft. ügyvezetője

A következőkben bemutatom azt a korszerű mérnöki folyamat-rendszert, amely alkalmas arra, hogy egy létesítmény létrehozásán dolgozó minden szereplő egységesen mindig a szükséges információk birtokában legyen. Az információ szükséges ahhoz, hogy a gondolat megszületésétől a beruházás előkészítése, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés, majd az életciklus végén a felújítás, vagy az újrahasznosítás folyamatáig biztosítva legyen a szükséges tudás. Ez azt jelenti, hogy a tervlapok mellett a műszaki, pénzügyi, anyagjellemző és technikai, valamint üzemeltetési és szabályozástechnikai információkat kell tárolni. Ez az eljárás új gondolkodásmódot, hardver és szoftver igényeket, team munkát és megfelelő korszerű látásmódot igényel.

A tervezői munka során a tervező egy létesítmény megvalósításán dolgozik, mégpedig az épület születése előtti időszakban. Ezt úgy éri el, hogy munkáját és feladatát – a valós életben végezve – először a virtuális világban oldja meg. A mérnöki virtuális világ nagyon komoly világ, hiszen itt válik a gondolatból megvalósítható terv, amely alkalmas a megvalósításra, a létesítmény megszületésére és az életciklus megvalósítására.

Az épületgépész tervezés nagy felelősséget jelent az emberek jó közérzetének kialakítása érdekében, ezért mindenképpen ki kell használni a modern technika minden lehetőségét. Az emberi környezet sokszínűsége és különlegessége igazi kihívást jelent az épületgépészeti tervezés számára. A megfelelő környezet és emberi közérzet biztosítása mellett több tényezőt is figyelembe kell venni. A következőkben röviden ismertetjük az épület tervezése során alkalmazott megoldásokat, az épületgépészeti tervezés Épületinformációs Modellezési eljárását.

 

Mit is jelent a tervezés világában a több dimenzió?

A mérnöki világban a 3D tervezési eljárás napjainkban teljes mértékben elterjedt. A rendszerelvű tervezés alapja a 3D tervezés. Ebben az esetben már az elméleti tervezés során alkalmazni lehet a kivitelezési metódusokat. Egy-egy ilyen rendszer kiépítése esetén egyértelműen bebizonyosodik a projekt optimális megépítésének a lehetősége. A virtuális térben, ahol a tervezés történik, figyelembe kell venni az építészeti adottságokat, és a társtervezői igényeket is. Háromdimenziós tárgyakat, épületeket a tervezőik gyakran csak vetületi képeikkel és metszeteikkel ábrázolják. Ezek a vetületek és metszetek nélkülözhetetlenek a kivitelező munkájához, mivel lehetővé teszik a pontos méretezést, de nem keltenek térbeli hatást.

Ha látni vagy láttatni akarjuk a formák valódi karakterét, a térbeli tárgyak ábrázolásához érdemes a perspektivikus vagy az axonometrikus ábrázolási rendszert választani. Aki ezekben az ábrázolási rendszerekben jártas, annak nem jelenthet gondot egy ilyen szemléletes ábrázolás létrehozása.

1. ábra. 2D és 3D tervezés

 

Ez azonban még nem az Épületinformációs Modellezési eljárás. Ez akkor válik 3D modellezéssé, ha a beépített elemek minden műszaki, fizikai, technikai és pénzügyi információját is megadjuk.

Az épületgépészeti tervezés 4D-modelltervezési eljárásában lehetőségünk nyílik arra, hogy a tervezés virtuális világában szimulálni tudjunk egyes áramlási és hőtechnikai eseteket az idő függvényében is. Az épület gépészeti rendszereit a tervezési munkánk során úgy kell felépítenünk, hogy azok kiszolgálják a komplex létesítmények működésekor jelentkező általános és különleges igényeket. A nagyobb létesítmények 4D-modelltervezési eljárással való tervezése csapatmunkát igényel. Tervező műhelyünk tagjai a saját munkájuk alapján – mivel a gépészeti tervek és a látványtervek 3D-modellben készültek – azon szerencsések közé tartoznak, akik már a tervezési időszakban „sétálhatnak” az általuk felépített virtuális térben.

A felépített modellel már könnyebben lehet szimulálni a valóságban előforduló egyes üzemállapotokat. A 4D-modell-tervezési eljárás nemcsak a teljes modell kiépítésére előnyős, hanem az egyes részletek kidolgozása szempontjából is fontos. Tulajdonképpen a modell az egyes részletek összerakásából áll össze. Ennek megfelelően alkalmas mind az egész, mind az egyes részlet-egységek kidolgozására, vizsgálatára és elemzésére.

 

További részletek lapunk 2014/11-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!