Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2010

2010 7-8. szám

Hozzászólások

Többlakásos épület és épületcsoport körül a szél okozta nyomáseloszlás hatása a gázkészülékek üzemére

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Barna Lajos - Dr. Goda Róbert PhD

Többlakásos épület és épületcsoport körül a szél okozta nyomáseloszlás hatása a gázkészülékek üzemére

Dr. Barna Lajos

c. egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Dr. Goda Róbert PhD

egyetemi adjunktus, laborvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A 2005 decemberében közzétett, majd legutóbb 2009-ben módosított műszaki-biztonsági szabályzat, a GMBSZ [1] – lényegében összhangban más előírásokkal [2], [3] – megköveteli a gázfogyasztó készülékek levegőellátásának és égéstermék- elvezetésének méretezését. A méretezés kapcsán lényeges kiinduló adat az épület határolószerkezetein a szél hatására kialakuló nyomáskülönbség, amely alapvetően befolyásolhatja a „B” típusú gázfogyasztó készülék helyiségébe bejutó levegőmennyiséget, valamint az égéstermék-elvezető berendezés működését. Ezen túlmenően, ha ennek a nyomáskülönbségnek a nagysága jelentős, hatással lehet a „C” csoportba sorolt, szétválasztott levegő ellátású és égéstermékelvezetésű – nem kiegyenlített levegőellátási és égéstermékelvezetési rendszerű –, ventilátoros gázkészülékek üzemére is.

A következőkben bemutatott eredmények abból a vizsgálatból származnak, amelyet a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízásából végzett K+ F munka keretében az épület és épületcsoport körül a szél hatására kialakuló nyomáseloszlás szemléltetése témájában folytattunk [4].

A gázkészülékek levegőellátásának és égéstermék-elvezetésének nyomásfeltételei

A nyitott égésterű, gravitációs elven alapuló levegőellátással és égéstermék-elvezetéssel működő gázfogyasztó készülék a helyiségbe jutó szellőzőlevegő belépési pontján és az égéstermék kilépési pontján közvetlen kapcsolatban van a külső környezettel. A gázkészülék kifogástalan levegőellátásához és égéstermék-elvezető berendezésének megfelelő működéséhez teljesülniük kell az MSZ EN 133384-1 [5] szabványban megfogalmazott nyomásfeltételeknek.

A hazai épületekben nagyon elterjedten alkalmazott B11 alcsoportba tartozó gázkészülékek esetében figyelembe vett nyomásokat az 1. ábra szemlélteti. (A B11 alcsoportba olyan természetes huzattalműködő berendezések tartoznak,amelyek égéstermék-áramlásbiztosítóval csatlakoznak az égéstermékelvezető berendezéshez, lásd [1] 7.4.mellékletét és az itt bemutatott 1. ábrát).

1. ábra. A B11 alcsoportba sorolt készülék levegőellátásának és égéstermék-elvezetésének méretezésénél figyelembe vett nyomásértékek

Ezekkel a nyomásokkal a nyomásfeltétel a szabvány szerint a következőképpen fogalmazható meg: az égéstermék-elvezető berendezés belépési pontján („A” pont) az égéstermék elvezetéséhez rendelkezésre álló nyomáskülönbség (a huzatnak az áramlási ellenállással és a szélnyomással csökkentett értéke) legyen nagyobb, mint az összekötő elem (PFV), a gázkészülék (PW) és a levegő-bevezetés (PB) áramlási ellenállása.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!