Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2017

Gergely Dániel Zoltán

T-idomok hidraulikai analízise

Gergely Dániel Zoltán

BSc épületgépész-mérnök
PTE - Műszaki és Informatikai Kar

Jelen cikk alapját a Pécsi Tudományegyetemen készült szakdolgozatom nyújtotta, amelyet a Záróvizsga Bizottság a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség által kiírt Diplomadíj – Szakdolgozat Pályázat 2016 versenyre javasolt.

Bevezetés

Jelen cikkel elsősorban azt kívánom igazolni, hogy a napjainkban felállított szemléletet a T-idomok ellenállásával kapcsolatosan át kell értékelni, főképpen azoknál az épületgépészeti rendszereknél, amelyeknél az idomok okozta nyomásveszteség a hálózat áramlástechnikai ellenállására markáns hatást gyakorol. Szakirodalmi kutatásom alapján elmondható, hogy először 1912-ben végeztek T-idomokkal áramlástechnikai kísérleteket Nagy-Britanniában A. H. Gibson irányítása alatt. 1913-ban Brabbée végzett kutatásokat T-idomok áramlási ellenállásának a meghatározásával, amelyről Macskásy Árpád Központi Fűtés II. c. könyvében olvashatunk. Sajnos nem sikerült a kísérlet részleteivel foglalkozó szakirodalmat találnom, viszont annyit igen, hogy az 1918-ban megjelent Rohrnetzberechnungen in der Heiz- und Lüftungstechnik auf einheitlicher Grundlage von Dr. techn. Karl Brabbée c. könyben már találhatunk számszerű adatot. Az elágazás alaki ellenállás tényezője 1,5, míg az átáramlásé 1,0. Brabbée-n kívül még sokan végeztek kísérleteket, akik közül úgy vélem fontos megemlíteni Dieter Thoma-t, akinek a vezetése alatt Münchenben készültek mérések, az eredményeket 1926-ban publikálták.

Napjainkban a T-idomok áramlási ellenállás-számításánál több bizonytalanságot tapasztalhatunk. Az elágazások ellenállás-tényezőjének értékét a térfogatáram-arányoktól függetlenítik, továbbá a vonatkoztatási sebességet nem pontosítják, és sok esetben nem áll rendelkezésünkre számszerű adat minden áramlási formához, csak 2-3 típusra van megadva alaki ellenállás-tényező (márkafüggő). Különböző nemzetiségű kutatók végeztek méréseket, amelyek – mint olvashattuk – körülbelül 100 évvel ezelőtt kezdődtek. A kutatók által vizsgált T-idomok közös ismérve, hogy az idom és a csatlakozó csővezeték hidraulikai átmérője megegyezik. A mai rendszerekre viszont sokszor jellemző, hogy az idomok belső átmérője lényegesen eltér a csatlakozó cső belső átmérőjétől. Jelen cikkben az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságokra kívánok választ adni annak érdekében, hogy a gyakorló mérnök a jövőben a T-idomok áramlási ellenállásának számítása során ne ütközzön a leírt nehézségekbe. A kutatásom és ezzel együtt értelemszerűen a cikk is 90°-os szöget bezáró, éles kiképzésű egál T-idomokra összpontosul.

 

A cikk teljes terjedelmében lapunk 2017/1-2-es számának nyomtatott változatában található meg, illetve pdf-formátumban is letölthető (előfizetőknek korlátlanul, regisztráltaknak viszont csak havonta egy alkalommal!).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!