Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2017

Most, az év végén két értékelést is olvashatnak decemberi számunkban: egyrészt beszámolónkat a Magyar Épületgépészek Napja eseményeiről, másrészt az Épületgépészeti Tagozat elnökének évértékelését. A MÉN az értékelés szerint sikeres volt, jó áttekintést adott az egyetemi hallgatók, a PhD cselekményt folytatók és a tervezők munkájáról, valamint a szakterület vállalatainak fejlesztési eredményeiről. A találkozást lezáró bálon pedig jó hangulatban mód volt a beszélgetésre, a kapcsolatok felelevenítésére, megerősítésére. A Tagozat elnöke is a kapcsolatokat segítő szakmai programok sokszínűségét és sikerességét emeli ki évértékelőjében.

Szakmai cikkeink egy része is a Magyar Épületgépészek Napjához kapcsolódik. A rendezvény második napján a szakmai program vezérfonala a komfort új értelmezése volt. Az előadók az ott elhangzott gondolatok egy részét fejtik ki első cikkünkben, amikor a levegőmozgás és a komfortérzet összefüggéséről írnak. A szakirodalmi összefoglalás mellett bemutatják a témában végzett laboratóriumi mérések eredményeit és az ezekből levonható következtetéseket a tervezési munka számára.

Ugyancsak a szakmai továbbképzés keretében hallhattak a résztvevők a tervezés során elkövetett hibákról. Szerzőnk előadása alapján foglalkozik a tervezők felelősségével és példa segítségével szemlélteti a nem kellően átgondolt tervezés mentén elkövetett hibákat.

De nemcsak a tervező felelőssége merül fel egy új létesítmény létrehozásakor. Szerzőnk vizsgálja a műszaki ellenőr és a kivitelező feladatait és felelősségét is.

Angol nyelvű cikkünkben a szerzők egy lakóépület energetikai teljesítményének vizsgálatáról számolnak be. Az ODOO Projekt keretében korábban több díjat elnyert épület energetikai szimulációját többféle fal- és ablakszerkezet felvételével elvégezték és a cikkben bemutatják a kapott eredményeket. Összehasonlítják az éves fűtési és hűtési energiaigényeket és megállapítják, hogy az épület energetikai tulajdonságaira a legnagyobb befolyást az üvegezés tulajdonságai, valamint szoláris viselkedése gyakorolták.

Napjainkban egyre gyorsabban terjed a napenergia hasznosítása. A hasznosítás hatásfokának fontos meghatározó tényezője a napelemek dőlésszöge. A szerzők bemutatják a különböző időjárási tényezők, elsősorban a szél hatását a napelemekkel hasznosítható energia intenzitására, valamint a kialakítással kapcsolatos költségek alakulását.

A 49. Nemzetközi Gázkonferencián elhangzott előadásuk alapján következő cikkünk szerzői az LNG (cseppfolyósított földgáz) alkalmazását vizsgálják a közlekedés területén. Bemutatják azokat a feltételeket és lehetőségeket, amelyek az LNG használatához szükségesek és rámutatnak az alkalmazás előnyeire.

Ebben a számban a hűtéstechnika területén sokéves tevékenységet folytató kollégánk véleményét és gondolatait adjuk közre. Gondolataihoz kapcsolódik beszámolónk a HKVSZ idei, 33. Szervizkonferenciájáról, az ott felmerült témákról. Felhívjuk a figyelmet a jövő év márciusában sorra kerülő jubileumi, X. Országos kéménykonferenciára is.

Nagy örömmel adunk tájékoztatást egy új szakkönyv megjelenéséről, amely a komfortelmélet témaköréből tartalmaz válogatott fejezeteke. A könyvet a Magyar Épületgépészek Napján mutatták be. Folytatjuk az Épületgépészeti Múzeum kincseinek bemutatását is.