Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Adatvédelem

Az Épületgépészet Kiadó Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az ön személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre, harmadik személynek nem adja át. Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat az adatkezelő nem ad át. Ez alól kivételek az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbítások. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy az az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) vagy esetleg más ágazati jogszabály alapján lehetséges és szükséges-e.

Az adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól. Az érintett személyeknek joga van kezdeményezni a személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Az érintett saját kérésére a személyes adatait töröljük.

Az oldalainkon megjelenő információk az Épületgépészet Kiadó Kft. tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az adatvédelmi szabályzat kialakításakor az 2011. CXII. számú - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező - törvényt alkalmazzuk.