Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2014

2014 9. szám

Hozzászólások

A távfűtőhálózat hidraulikai analízisének kérdései állandósult áramlás esetén

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Garbai László - Kovács Zoltán

A távfűtőhálózat hidraulikai analízisének kérdései állandósult áramlás esetén

Dr. Garbai László

Prof. emeritus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Magyar Energetikai Társaság elnöke

Kovács Zoltán

okleveles épületgépész mérnök, PhD doktorandusz
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Magyar Energetikai Társaság tagja

1. Bevezetés

Hazánkban 93 településen kb. 200-220 távfűtőrendszer üzemel. Az ellátott lakások száma 650 ezer. A távhőellátás az energetika igen fontos ágazata. Az energiapolitika számol az ágazat fennmaradásával, sőt fejlesztését irányozta elő. A távhő rendszerek a legnagyobb hatékonyságú energiatermelést, a kapcsolt hő és villamosenergia-termelést, továbbá a megújuló energiafajták, energiahordozók nagyléptékű felhasználását teszik lehetővé. Ezzel a klímapolitikai célkitűzések teljesítéséhez a leghatékonyabban járulhatnak hozzá.

A távhő rendszerek túlnyomórészt 30-40 évesek. Elérkezett a felújítás és az intenzív karbantartás és a pótlások időszaka.

A kiterjedt távfűtőrendszerek létesítése és üzemeltetése a gyakorlati és elméleti problémák egész sorát veti fel, amelyek különösen akkor súlyosak, ha a minimális beruházási költségű rendszerek létesítésének és a minimális költségű üzemmód(ok) kialakításának a lehetőségét vizsgáljuk. A távfűtő rendszerek minimális költségű üzemeltetésének egyik legfontosabb problémája a minimális költségű hidraulikai üzemmódok előállítása, az esetleg többszörösen hurkolt csővezeték-hálózatok hidraulikai-áramlási viszonyainak tisztázása, a nyomás- és tömegáram-eloszlás meghatározott feltételekre történő megállapítása, illetve a kívánt áramlási kép, tehát a kívánt folyadékáram-eloszlás és az előírt fogyasztások (vételezések) vagy azok lehetőségének a beállítása.

Ugyanakkor – beláthatóan – egy hurkokat tartalmazó csővezeték-hálózat áramlási viszonyainak tisztázása igen nagy jelentőségű a hálózat fejlesztésének vizsgálatában is, tehát akkor például, ha arról kell döntenünk, hogy egy új fogyasztó ellátható-e a meglévő hálózatról, vagy pedig a hálózat vezetékeinek bővítésére, cseréjére és új vezeték(ek) fektetésére van szükség.

Az informatika abba a szakaszába érkezett, amely biztosíthatja az on-line folyamatirányítás, az optimális üzemirányítás és az üzemmenet optimumának számítógépes megvalósítását. Az üzemirányítás számítógépes megvalósításának egyik legfontosabb része a hálózati hidraulika illetve az áramlási kép ismerete, a beszabályozottság kérdéskörének vizsgálata, a változó térfogatáramú forróvíz keringetés on-line irányítása, a változó fogyasztási igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, a keringető szivattyú optimális munkapontjának a beállítása. E lehetőségek birtokában módunk nyílhat az optimális előremenő vízhőmérséklet és forróvíz keringetés összetartozó értékeinek a meghatározására és beállítására. E probléma vizsgálata ma már nemcsak doktori disszertációk tárgya, hanem valóságos üzemeltetési célkitűzés, amelynek megvalósításával – tapasztalataink szerint – a hálózat üzemeltetési költségeiben, a keringetés és a hőveszteség együttes költségében 4–6%-os megtakarítást érhetünk el.
E vizsgálatok első lépcsője a távfűtő hálózatok hidraulikai analízise, amelyet részletesen az [1] szakirodalom mutat be. 

Dolgozatunkban röviden e kérdéskört tekintjük át, elsősorban figyelemfelkeltő jelleggel.

 

További részletek lapunk 2014/9-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll (regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!