Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2014

Haszmann Iván

Építési termékek forgalomba hozásának, betervezésének és beépítésének szabályai

Haszmann Iván

vezető ÉMI szakértő

Az Európai Unión belül a termékek szabad áramlásának biztosítása érdekében a különböző termékcsoportok alapvető műszaki jellemzőit és forgalomba hozásának feltételeit központilag határozzák meg. Ezeket a követelményeket a termékcsoportra kidolgozott európai rendeletekben/irányelvekben rögzítik. Azokon a termékeken, amelyek megfelelnek a vonatkozó rendeletben előírtaknak a gyártó elhelyezheti a CE jelölést. A CE jelöléssel jogszerűen ellátott termékek az EU tagországaiban szabadon forgalmazhatók. Fontos azonban tudni, hogy számos olyan termék van, amelyik több termékrendelet hatálya alá tartozik. Ilyen esetben csak akkor jogszerű a CE jelölés elhelyezése, ha a termék valamennyi rá vonatkozó rendelet, illetve irányelv előírásait kielégíti.

Az építési termékek forgalomba hozatalát, építményekbe való betervezését, beépítését 2013. június 30-ig a 89/106/EGK tanácsi irányelv (CPD) határozta meg, amelynek magyarországi rendeleti hátterét a 3/2003. BM-GKM-KvVm együttes miniszteri rendelet alkotta.

A CPD-t 2013. július 1-től az Európai Unió valamennyi tagállamában kiváltotta a 305/2011/EU (CPR) európai parlamenti és európai tanácsi rendelet. A rendelet tárgya az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek meghatározása.

Az európai jogszabályi háttér változtatásával egyidejűleg valamennyi tagállamban, így Magyarországon is visszavonták a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletet.

A 305/2011/EU (CPR) európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek azon körének forgalomba hozatalát szabályozza, amelyekre harmonizált szabványok vonatkoznak, vagy amelyekre a gyártó önkéntesen európai műszaki értékelést készíttet. A rendelet azonban nem foglalkozik a betervezés és a beépítés feltételeinek meghatározásával. Ezeknek a feltételeknek a kidolgozását tagállami hatáskörbe utalja.

Az építési termékek magyarországi betervezésére, beépíthetőségére vonatkozóan, – függetlenül attól, hogy a termékre vonatkozik-e harmonizált szabvány, vagy sem – adták ki a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletet. A kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet magyarországi bevezetését írja elő, hanem annak kiegészítésére szolgál.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!