Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2016

Köszöntjük a 65 éves felsőfokú épületgépész képzést és az ebből az alkalomból rendezett ünnepi ülés résztvevőit!

Novemberi számunk az ünnepi alkalomnak megfelelően több olyan írást is tartalmaz, amelyet a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék oktatói és kutatói írtak. Első, lektorált cikkünkben a Tanszék Macskásy laboratóriumának hőérzeti vizsgálókamrájában végzett vizsgálatok eredményeiről olvashatnak. A szerzők a meleg mennyezet által előidézett sugárzási aszimmetria és a huzathatás együttes műszeres vizsgálatát mutatják be.

Ugyancsak laboratóriumi mérések eredményeiről és kiértékeléséről olvashatnak következő cikkünkben. A Légtechnikai laboratóriumban kisméretű irodahelyiségnek megfelelő mérőszobában vizsgálták a kutatók a létrejött huzatkomfortot. Úgy találták, hogy a tartózkodási zónában mért sebességek és turbulencia-fokok jelentősen eltérnek a vonatkozó szabványokban található értékektől. Ennek oka, hogy a szabványok nem veszik figyelembe az alkalmazott légvezetési rendszert és a befúvószerkezetek jellemzőit.

Harmadik cikkünkben Olvasóink betekintést kapnak a Tanszéken folyó kutatásokba, azok céljába és állásába. A kutatásokból PhD fokozatok megszerzése is várható, illetve már beadott disszertációk is születtek.

A 7/2006. TNM rendelet és az épületek energetikai tanúsításáról szóló 176/2008. Kormányrendelet legújabb módosítása szerzőnk szerint több olyan ellentmondást, vagy módszert tartalmaz, amelyek javítása szükséges. Szerzőnk a megújuló energia részarány és mennyiség kérdésében tesz észrevételt, illetve azt észrevételezi, hogy a rendeletben mi számít egyáltalán megújulónak?

A továbbiakban több érdekes és korszerű megoldásról olvashatnak, így például továbbfejlesztett szivattyúmotorokról, vagy a klór-dioxid alkalmazásáról a fertőtlenítési műveletek során. A klór-dioxid jó eredményekkel alkalmazható például az ivóvíz és az ipar által felhasznált vizek fertőtlenítésére. A szerzők bemutatják a klór-dioxidot előállító berendezéseket és ezek telepítését. A jégpálya-hűtési rendszerek kialakításához használt minőségi anyagokról és a hibás kialakításról ad tájékoztatást következő cikkünk.

A lap további cikkeiben korszerű légkezelő berendezésekről és felhasználóbarát szabályozórendszerekről, valamint adiabatikus hűtést alkalmazó szellőztető rendszerekről olvashatnak. Szerzőnk bemutatja azokat a decentrális szellőztető berendezéseket, amelyek a hővisszanyeréses üzemre alkalmasak és különleges előnyük, hogy nem zavarják a homlokzat képét. Bemutatjuk azokat a kompozit béléscsöveket, amelyek a szellőzőkürtők tömörségének biztosítására alkalmasak és igen kedvező áramlási és hőtani tulajdonságaik, valamint könnyű behúzhatóságuk miatt nagyon népszerűek például a skandináv országokban.  

Tanulságos életpályákat bemutató sorozatunkban ezúttal dr. Csoknyai István gondolatatit olvashatják.