Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

Dr. Nemcsics Ákos

Hűtés napenergiával, különös tekintettel ennek napelemes vonatkozásaira

Dr. Nemcsics Ákos

egyetemi tanár
Óbudai Egyetem, Anyag- és Környezettudományi Szakcsoport

Jelen dolgozatban bemutatjuk a napenergiával való hűtés különböző módozatait. A ventillációt és a kürtőhatást kihasználó (ún. passzív) hűtési megoldást megtaláljuk a természetben (pl. termeszvár), de alkalmazhatjuk ezt az építészetben is (pl. Trombe-fal). A napsugárzással segített fázisátalakulás (pl. vízpárologtatás) szintén használható hűtési megoldás az építészetben. Aktív hűtési rendszer (pl. hőszivattyú, Peltierelem) is használható az építészetben. Ezek működtetésére ideális eszköz az épületbe integrált napelem. A dolgozatban sorra vesszük az itt releváns napelemfajtákat és az installálás lehetőségeit. A napelem kombinálható passzív hűtéssel is (pl. kéthéjú tető, átszellőztetett homlokzat és árnyékvető).

Az ember természetet „leigázó” viselkedése nyomán fajok pusztulnak ki, élőhelyek tűnnek el, vízfolyások, tavak száradnak ki és sokhelyütt az elsivatagosodás réme fenyeget.

Ennek egyik oka az ipari tevékenység során az üvegházhatást okozó gázok légkörbe kerülése, amelyek a globális felmelegedést okozzák. Ez a felmelegedési tendencia nálunk is megfigyelhető. Egyre több helyen látható a házak homlokzatán a légkondicionáló berendezés kültéri egysége. A nyári melegben a napenergia helyett ezeket a berendezéseket foszszilis energiahordozókból származó elektromossággal működtetik, így pozitív visszacsatolással tovább rontva a globális helyzetet. Látható, hogy természeti környezetünk állapotának romlása jelentős részben energetikai okokra vezethető vissza. A globális energiafelhasználáson belül az épületüzemeltetés igen jelentős energiafogyasztó. Itt a fosszilis energiahordozók használata helyett az alternatív energiák lehetséges kihasználása sokat javíthatna környezetünk állapotán.

A megújuló energiák közül a napsugárzás a legfontosabb energiaforrásunk, ennek energetikai felhasználása többféleképpen is lehetséges. A legismertebb hasznosítási mód a napsugárzás termikus hatásának kiaknázása, például napkollektorral vagy éppen az üvegházhatást hasznosító építészeti alkalmazás révén. Az épület speciális megformálásával becserkészett napenergia kiaknázását nevezzük passzív napenergia-hasznosításnak. Az ún. aktív napenergia-hasznosításról pedig akkor beszélünk, ha a cél érdekében speciális berendezést építünk a házba. Az aktív napenergia-hasznosítás egyik lehetséges eszköze az elektromosságot termelő napelem.

Mint látható, a globális felmelegedés okán egyre inkább előtérbe kerül az épületüzemeltetés esetében a lakóterek nyári hűtése. Logikusnak tűnik a napenergiát hasznosítani hűtés céljára, hiszen a hűtési igény és a Napból származó sugárzó energia korrelációt mutat.Adolgozatban először a napenergiát hasznosító passzív megoldásokat mutatjuk be, majd az aktív hűtést és az azt üzemeltető napelemes rendszert. Ezt követi az épületbe integrált napelem és a passzív hűtés kombinációja. A dolgozatot egy kitekintés zárja.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!