Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

Dr. Garbai László - Dr. Jasper Andor PhD

A matematikai rendszerelmélet feldolgozása és alkalmazása épületgépészeti optimalizációs feladatok megoldására

Dr. Garbai László

Prof. emeritus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Magyar Energetikai Társaság elnöke

Dr. Jasper Andor PhD

egyetemi adjunktus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

The integrated system theory is in many cases disregarded during the planning of building engineering systems. The optimum search and the sensibility examination has recently arose as a claim. In this article the authors are making an attempt at presenting the bases of the abstract mathematical system theory and the method offered by this theory to the building engineer for the comprehensive examination and optimization of the building engineering systems.

Az épületgépészeti rendszerek között a legfontosabbak a távfűtő rendszerek, az épületek belső fűtési rendszerei, a lég- és klímatechnikai rendszerek, valamint a vízellátás, gázellátás és a csatornázás rendszerei. Ezeknek a rendszereknek a tervezése mind a mai napig sok esetben mellőzi az integrált rendszerszemléletet, a rendszerelemek kapcsolatainak mély analízisét, a mérlegegyenletek teljes körű felírását, és ami különösen sajnálatos, a rendszerek időbeli viselkedésének, dinamikájának vizsgálatát. Az utóbbi időben igényként merült fel a rendszerek tervezésével és üzemeltetésével kapcsolatban az optimumkeresés, az érzékenységvizsgálat és a kockázati elvű méretezések „filozófiájának” ésmódszertanának alkalmazása.

A fentiek érdekében feldolgozzuk az absztrakt matematikai rendszerelmélet alapjait és azt a módszertant, amelyet ez az elmélet felkínál az épületgépész mérnök számára az épületgépészeti rendszerek teljes körű vizsgálatára és optimalizációjára. Aris, Nemhauser, Bellmann valamint Garbai vizsgálataira [1], [2], [3], [4] támaszkodva bemutatjuk a soros, az elágazó, szétágazó, összeágazó és hurkolt rendszerek gráfelméleti, döntéselméleti modelljeit, a Bellmann-féle optimalitási elvet és annak alkalmazását a gazdasági célfüggvénnyel irányított rendszerek tervezési és üzemeltetési optimumának megkeresésére. Az eddigi vizsgálatok és becslések alapján ezeknek a módszereknek az alkalmazása a nagy épületgépészeti rendszerek beruházásában és üzemeltetésében 10-15% megtakarítást is eredményezhet.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!