Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2013

2013 7-8. szám

Hozzászólások

Hagyományos építésű többszintes lakóépületek épületenergetikai vizsgálata I.

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Makai László - Oravecz Ágnes

Hagyományos építésű többszintes lakóépületek épületenergetikai vizsgálata I.

Makai László

M.Sc. épületgépész hallgató
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék

Oravecz Ágnes

M.Sc. épületgépész hallgató
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék

A budapestiek 80%-a él társasházban, és nekik legalább a fele hagyományos építésű, többszintes bérházban. Az utóbbiak állapota energetikai szempontból általában meg sem közelíti a mai elvárásokat. A Panelprogram megoldást nyújtott a panelépületek tömeges rehabilitációjára, lehetővé tette azok közel egységes módon történő állagjavítását és gépészeti felújítását. A hagyományos építésű társasházakra azonban még nem született átfogó felújítási program, amelyet többé-kevésbé minden épület esetén alkalmazni lehetne. Cikkünkben egy ilyen program kidolgozásának az alapjaihoz szeretnénk hozzájárulni az épületek energetikai helyzetének részletes vizsgálatával.

A budapesti hagyományos építésű többszintes lakóépületek nagy része felújításra szorul. Az épületek energetikai „gyenge pontjainak” feltérképezése, majd az ezek ismeretében szükséges felújítások megtervezésének a problémája igen sokakat érint. Mivel ezek az épületek sok szempontból hasonlítanak egymásra, célszerű lenne a panelépületekhez hasonló módon egy olyan programot felépíteni, amely a gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva nyújt segítséget a lakók számára az energetikai korszerűsítés elvégzésében. Ennek érdekében egy modellen keresztül vizsgáltuk az épületek jelenlegi állapotát, energetikai besorolását, majd a tanúsítást elvégeztük az alapvető felújításon már átesett épületek modelljére is. Az eredményeket a jelen cikkben és egy további folytatásban közöljük.

Budapesten a többszintes bérházak építésének fő korszaka az 1820 és 1930 közötti időszakra esett. A XIX. század első felében elsősorban kereskedők és ipari vállalkozók szerették volna lakások kiadásával növelni az anyagi biztonságukat. Az 1838-as árvíz okozta rombolás utáni újjáépítés még nagyobb lendületet adott a bérházépítésnek. A bérekből származó jelentős jövedelem reményében nagy beruházásokba kezdtek a vállalkozók. A XIX. század közepére az egyik legnépszerűbb pénzbefektetési formává vált a bérházépítés, nemcsak a kereskedők, hanem a magasrangú tisztviselők és földbirtokosok körében is. Az építkezések hajtóereje a fővárosba beáramló nagyszámú új munkaerő volt, a munkásoknak pedig szükségszerűen szállást is kellett biztosítani. A város lakossága jelentős ütemben növekedett, a befogadóképességet ehhez kellett igazítani. E körülmények hatására az 1880-as évektől a századfordulóig a bérháztulajdon vagy egy bérházépítésre alkalmas, jó helyen lévő, infrastruktúrával ellátott telek megvásárlása jó befektetésnek bizonyult.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!