Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2016

Dipl. Ing. Flohr, Felix

Az F-gáz rendelet alá tartozó hűtőközeg-megoldások

Dipl. Ing. Flohr, Felix

Technical Service Manager, Regulatory Specialist Refrigerants
Daikin Chemical Europe GmbH, Düsseldorf, Germany

Kiindulási helyzet

A káros üvegházhatású gázok emberi tevékenység okozta emissziója az elmúlt években sok szabályozás tárgya lett nemzeti és nemzetközi síkon egyaránt. Bár az F-gázok a 2 százalékos részesedésükkel jelenleg az üvegházhatású gázok emissziójának csak a töredékét teszik ki, úgynevezett „alacsonyan csüngő gyümölcsként (low hanging fruits)” – legkézenfekvőbb lehetőségként – az EU szintjén már 2006 óta szabályozottak. 2015 novemberének kezdetén Dubai-ban1 határoztak arról a lehetőségről, hogy a jövőben nemzetközi feltételeket kell teremteni a HFKW-közegek (HFKW – fluorozott szénhidrogének) felhasználásának a Montreali Jegyzőkönyv (MP) szerinti ellenőrzésére.

 


1 A Montreali Jegyzőkönyv aláíróinak 27. találkozója, Dubai, 2015. november 1-5.

Az Európai Unióban az átdolgozott F-gáz rendelet 2015. január 1-je óta érvényben van. Központi eszközként egy kvótarendszert vezettek be, amely a CO2-egyenértékre alapozva fokozatos csökkentési fázist irányoz elő az F-gázok értékesítése terén. A kvótarendszer sarokpontjai: a 2015-ös évet 100% bázisértéknek tekintve az értékesítést 2030-ig 21%-ra kell csökkenteni (1. ábra).

1. ábra. A CO2-egyenértékek csökkenése az F-gázok felhasználása terén

 

Problémafelvetés

A felmért mennyiségek elemzése (lásd a 2. és 3. ábrát) mutatja, hogy melyik hűtőközeg és alkalmazás esetében legsürgetőbb a megoldás, illetve az alternatíva megtalálása.

2. ábra. Az F-gázok alkalmazása az EU 28 országában 2013-ban
(Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, EEA)

 

3. ábra. Fluorozott szénhidrogén hűtőközeg felhasználás az EU 28 országában 2013-ban, millió tonna CO2-egyenértékben
(Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, EEA)

 

Az EU-ban a hűtés-klíma-hőszivattyú alkalmazások területén az F-gázok eladásának CO2-egyenérték szerint súlyozott aránya 2013-ban 84% volt (lásd a 2. ábrát). Ha második lépésben az alkalmazott hűtőközegek arányát tekintjük, látható, hogy az R125, R134a és R143a közegek 2013-ban az üvegházhatású gázok emissziójának több mint 90%-át tették ki (lásd a 3. ábrát). Az R143a közeget a R125-tel együtt, ami csaknem kizárólag R404a illetve R507, gyakran az ipari hűtés területén alkalmazzák. 

Az R125, kiegészítve az R32-alkalmazással az R410A és R407 típusokban, tipikus klíma hűtőközeg. Az R134a közeget a hűtés és (mobil) klímák területén alkalmazzák. 

A helyettesítő hűtőközegek, illetve stratégiák az R404A/ R507, R410A/R407C és az R134a alkalmazásoknál ezért kulcsfontosságúak, annak érdekében, hogy az F-gázok alkalmazása során a CO2 szerint súlyozott emissziónak az F-gáz rendeletben meghatározott csökkentését elérjük.

 

A szükséges feltételek

Valamennyi helyettesítési stratégia célja lényegében kettős. Gyors átállás a kisebb felmelegedési potenciálú (GWP) hűtőközegre szerviz átalakítási tevékenységek keretében végzett cserével vagy korszerűsítéssel, ahol az lehetséges, valamint eltérő biztonsági osztályba sorolt, legkisebb felmelegedési potenciálú hűtőközeg alkalmazása átalakítások és új berendezések esetén.

Az R404A/R507, R410A/R407C és R134a közegekkel üzemelő meglévő berendezéseket az alkalmazott A1 osztályú hűtőközegre méretezik. Ezt helyettesítő anyagok alkalmazásánál kell figyelembe venni.

 

További részletek lapunk 2016/4-es számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!