Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2012

Dr. Csoknyai Tamás PhD

Megújuló energiákkal ellátott épület energetikai tanúsítása – mintapélda

Dr. Csoknyai Tamás PhD

egyetemi docens, tanszékvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék; az MMK Épületenergetikai Szakosztály elnöke

Bár a hatályos épületenergetikai szabályozás (a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) tartalmaz megújuló energiaforrások esetén alkalmazandó elemeket, ezek gyakorlatban való alkalmazása sokszor nehézségeket okoz. A rendelet több ponton utal a szakma szabályaira, mely iránymutatás sokak számára nehezen kezelhető, mert nem egyértelmű. Ezért az alábbiakban egy mintapéldán keresztül bemutatjuk, hogy milyen konkrét lépéseket célszerű alkalmazni akkor, ha az épület energiaellátása részben vagy egészben megújuló energiaforrásokkal történik. Meg fogunk nézni valamennyi reálisan szóba jöhető megújulós rendszert: a napkollektoros HMV rásegítést, a hőszivattyús fűtést és HMV-termelést, a biomassza tüzelést, valamint a fotovoltaikus áramtermelést. Szélenergia-hasznosítással, megújulóval segített távenergia ellátással ebben a példában nem foglalkozunk, mert az nem épület léptékben kevésbé jellemző.

A számpéldában a hatályos rendeletből indultunk ki, nem pedig a módosítás tervezetéből, hiszen az még nem hivatalos. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a rendeletmódosítás egykét részleten kívül nem változtatna számottevően a metodikán, csak a követelményértékeken.

A példában gyakran utaltunk a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet egyes képleteire, táblázataira. Az alkalmazott jelöléseket a következőképpen kell értelmezni:

például: TNM 2. melléklet VI.3. 3. táblázat
jelentése: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2. mellékletének VI. 3. fejezetében lévő 3. táblázat.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!