Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2013

Szép István

TERRE Projekt EU támogatással Közép-Magyarországon

Szép István

okl. gépészmérnök

2013. január 30-án indult el a TERRE program (Territory, Energy & Employment, azaz Terület, Energia és Munkaerő alkalmazás) hazánkban, és 2014. november 30-án zárul.

A projekt Brüsszel támogatásával és összesen 10 európai helyszín részvételével elsősorban a megújuló energiaforrások (RES – Renewable Energy Sources) feltérképezésével, beruházási tervek előkészítésével és ezek népszerűsítésével foglalkozik. Hazánkat Szolnok Város és Újszilvás község Önkormányzata képviseli a projektben.

Szolnok MJV Önkormányzata valamennyi munkacsomag (WP1 –WP5) tevékenységeiben részt vesz: a projekt kivitelezésére alkalmas menedzsment szervezetet alakított ki, egy transznacionális projekt találkozót Szolnokon szervez meg, és részt vesz a többi transznacionális partneri találkozókon is (1+3). Elkészíti az időszakos projekt beszámolókat (4 alkalommal); részt vesz a partneri disszeminációs stratégia kidolgozásában, illetve a médiakapcsolatok kialakításában és ezek helyi alkalmazásában. Feladata a megújuló energia potenciálok és helyi többszintű források feltérképezése, valamint döntés-előkészítő rendszer kidolgozása a RES alapú fenntartható helyi fejlődés céljára.Helyiműszaki-gazdasági-pénzügyi tervet dolgoz ki amegújuló energiák helyi fejlődést szolgáló hasznosítására, felhasználva a projekt transznacionális eredményeit, továbbá az eredmények hasznosítására elkészíti egy beruházás tervét, továbbá egy transznacionális képzési szemináriumot szervez Szolnokon a kapacitásépítés témakörében, regionális kapacitásépítési és részvételi programokat valósít meg.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!