Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2012

2012 7-8. szám

Hozzászólások

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása hazánkban, környezetünk védelme érdekében

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Neuwirth Károly

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása hazánkban, környezetünk védelme érdekében

Neuwirth Károly

okl. építőmérnök, műszaki vezető
ACO Magyarország

Magyarországon az első igazán tervszerű szennyvízcsatorna hálózat építésére 120 évvel ezelőtt Budapesten került sor, és a mai értelemben vett hatékony és korszerű szennyvíztisztítási technológiák meghonosítása csak az 1950-es évek közepén, alig hatvan évvel ezelőtt kezdődött meg.

A 1990-es évek elejétől óriási fejlesztési program indult hazánkban. Az Európai Unióhoz csatlakozásunk során kijelölt feladatsor értelmében 2015-ig valamennyi 2000 lakos egyenértékű (továbbiakban LE) szennyvízterhelés feletti települést csatornahálózattal kell ellátni, a hálózatok végén pedig legalább biológiai tisztítóműveket kell biztosítani. Ez a célkitűzés további jelentős EU-s pályázati pénzek felhasználásával talán elérhető lesz.

A magyarországi településszerkezet sajátossága miatt a 2000 LE alatti települések száma 2372 db, ami az összes település háromnegyede. Ezekben él az összlakosság 17%-a, mintegy 1,7 millió ember. Ők nem igazán részesülhetnek ebből a nagy ívű fejlesztési programból.

Az elkövetkező időszakokban ezeken a területeken is jó megoldásokat kell biztosítanunk. Természetesen a kistelepülések között is van, aholmár kiépült csatornahálózat, de ahol még nem, ott célszerű a legújabb műszaki megoldásokat is figyelembe vevő, részletes gazdaságossági számításokat végezni a fejlesztési irányok meghatározásához. Az utóbbi időkben jelentős technológiai fejlődésen átesett egyedi szennyvíztisztító berendezések beruházási költségigénye annak ellenére csökkent jelentősen, hogy hatékonyságuk ma már megközelíti, illetve utoléri a központi telepítésű nagy szennyvíztisztító telepekét.

A lakóegységenként telepített berendezések óriási járulékos előnyeként, a tisztított szennyvíz helyben tartásával javulhat a talaj vízellátottsága, és ez lokálisan csökkentheti a globális felmelegedés okozta szárazság hatását.

Ma már a magyar jogszabályok is elismerik az egyedi berendezések létjogosultságát. A 91/271/EGK rendelet értelmében az agglomeráció határain kívüli területeken található egyéni lakóegységek, a kistelepülések, ritkán lakott régiók és a 2000 LE szennyvízterhelésnél kisebb, közüzemi gyűjtőrendszerekkel nem rendelkező települések esetén a lakóegységeket különálló, egyedi tisztító rendszerekkel kell felszerelni. A szennyvíz helyben kezelhető, vagy összegyűjtés után központi szennyvíztelepre szállítandó.

A 147/2010 (IV. 29.) Kormányrendelet (OVSZ) részletezi az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítésének és üzemeltetésének feltételeit. Ennek értelmében 50 LE-ig csak az MSZ EN 12566-3 szabványnak megfelelő, CE tanúsítvánnyal rendelkező berendezések fogadhatók el. A rendelet, meghatározott feltételek teljesülése esetén, még az érzékeny (pl. karsztos területek, a Balaton vízgyűjtő területe) helyeken is lehetővé teszi a CE jellel ellátott egyedi szennyvíztisztító kisberendezések akár programszerű telepítését és üzemeltetését is. Az 50 LE-nél nagyobb hidraulikai teljesítményű szennyvíztisztítók alkalmazásához az arra felhatalmazott szervezetek által szigorú feltételek szerint elvégzett ellenőrző vizsgálatok, megfelelő eredménye alapján kiadott ÉME szükséges.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!