Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2013

Tirpák Tamás

Többszintes lakóépületek légellátása, belső levegő eloszlás gázfogyasztó készülékek üzeme esetén 1. rész

Tirpák Tamás

PhD hallgató
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A szerző előadással vett részt aMagyar Épületgépészek Napja 2012 Oktatási napjának Phd szekciójában (lásd a lap 2012. évi 12. számában megjelent beszámolót). A következőkben az előadás témájában készült, lektorált szakcikk 1. részét adjuk közre.

A nyílt égésterű, kéménybe kötött gázfogyasztó készülékek tervezésénél és üzemeltetésénél elengedhetetlen a készülék légellátásának a biztosítása. A gravitációs elven alapuló levegőellátással és égéstermék-elvezetéssel működő gázfogyasztó készülékek esetében a helyiségbe jutó szellőzőlevegő belépési pontjai és az égéstermék kilépési pontja közvetlen kapcsolatban vannak a környezettel, egy hálózatot alkotva. A tervezési, méretezési folyamat során a gázkészülékek kifogástalan levegőellátásához és az égéstermék-elvezető berendezésmegfelelő működéséhez az MSZ EN 13384-1 [1] szabványban foglalt nyomásfeltételeket kell teljesíteni. A légellátási követelmények szemben állnak az épület légforgalmát a minimálisra leszorítani igyekvő épületenergetikai igénnyel. A nem megfelelő kialakítás bizonyos előre nem látott helyzetekben a készülék légellátásának a megszűnését, ezáltal a készülék üzemképtelenné, valamint az üzemének életveszélyessé válását okozhatja.

Napjainkban hazánkban – jellemzően a többszintes lakóépületekben – nagyon elterjedten alkalmazott gázfogyasztó, hőtermelő készülék a „B11” alcsoportba tartozó gázkészülék.A „B11” alcsoportba olyan természetes huzattalműködő berendezések tartoznak, amelyek ún. deflektorral (égéstermék-áramlásbiztosítóval) csatlakoznak az égéstermékelvezető berendezéshez.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén vizsgálatokatfolytattak a többlakásos épületek és épületcsoport körül kialakuló szél okozta nyomáseloszlásnak a gázkészülékek üzemére gyakorolt hatásáról [2]. A vizsgálat tárgyát elsősorban az említett gázfogyasztó készülékekkel ellátott épületek képezték. A kutatás szorosan kapcsolódik e vizsgálathoz, és annak eredményeire támaszkodva kerültek kidolgozásra.

Célom egy olyan számítógépes matematikai modell, számítási eljárás megalkotása volt, amely képes egy többszintes, egyedi, illetve gyűjtőkéménybe kötött nyílt égésterű gázkészülékekkel rendelkező épület légforgalmának a számítására a gravitációs hatás figyelembe vétele mellett. A modell továbbá alkalmas az épület körüli nyomáseloszlás, valamint az egyes helyiségekben lévő esetleges aktív elemek, elszívó berendezések figyelembe vételére is.Aszámítási eljárás során a hurkolt hidraulikai hálózatok térfogatáramainak és nyomásképének a meghatározásakor a csomóponti és hurokegyenletekből álló egyenletrendszer megoldására a Newton- Raphson iterációs eljárást alkalmaztam.

A megalkotott modell segítségével számos, gyakran az életben is előforduló, valamint szélsőségesnek mondható „esetet” vizsgáltam. Az eredmények kiértékelése, valamint a jellemző problémaforrások összegzése képezi cikkem gerincét.

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!