Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

Dr. Garbai László - Radnai Norbert

A szekunder fűtési rendszerekben alkalmazott hőleadók hőtechnikai számításai 2. rész

Dr. Garbai László

Prof. emeritus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Magyar Energetikai Társaság elnöke

Radnai Norbert

okl. gépészmérnök

A cikk első részében, amely a lap előző számában jelent meg, rámutattunk a hőleadók termodinamikai számításainak néhány, az eddigiekben nem kellőképpen vizsgált problémájára. Vizsgáltuk a konvekciós és sugárzásos hőleadás megoszlásának arányát a teljes hőleadásban. A cikk most következő második részében a sugárzásos hőleadás átszámításának vizsgálatát mutatjuk be. Új differenciálegyenletet vezettünk le a lokális hőátadási tényezőnek a globális hőátadási tényezőből történő meghatározására és a felületmenti hőmérséklet-eloszlás számítására. Jelen dolgozatunkban röviden összefoglaljuk a gyakorlat számára is hasznos tudnivalókat.

3. Az együttes sugárzásos és konvektív hőleadás számítása

Az előzőek szerint az együttes – sugárzásos és konvektív – hőleadás átszámítása különböző üzemállapotok között a

kifejezés segítségével történhet, ahol k a konvekcióval leadott hő aránya a teljes hőleadásban névleges állapotban. Az átszámítás jóságát – a névleges állapotra meghatározott teljesítmény jósága mellett – a (3.1) képletnek az n és m kitevők értékére mutatkozó érzékenysége jelenti.

Vizsgáljuk meg ezt az érzékenységet!

A konvekcióval leadott hő átszámítása vonatkozásában az n = 1,25÷1,33 kitevő tartományt, míg a sugárzással leadott hő vonatkozásában azm= 1,2÷1,26 kitevő tartományt tekinthetjük relevánsnak.

Nézzük meg, hogy a kitevő tartomány szélső értékeire menynyire érzékeny az átszámítás!

A már többször említett DUNAFERR LUX-uNI E(10) radiátor esetében a Δtk = 60 °C (90/70/20 °C) hőmérsékletparaméterek mellett a (konvekcióval és sugárzással) leadott hőteljesítmény Qn = 470W (gyári adat). Nézzük meg a hőteljesítmény alakulását Δtk = 60 °C, 30 °C, 24 °C és 20 °C értékekre a kitevő tartomány szélső értékeire! Ezt mutatja a következő táblázat:

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!