Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2011

Dr. habil Kajtár László PhD

A hőkomfort elemzése télen, irodai környezetben

Dr. habil Kajtár László PhD

egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A hőkomfort értékelésére a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszer a PMV-PPD elmélet, amelyet Fanger professzor laboratóriumi körülmények között, egyetemi hallgatók, mint élőalanyok bevonásával dolgozott ki. Az eredmények nemzetközi szabványok (pl. ISO 7730, MSZ CR 1752) alapját képezik. A kapott eredményeket a mérsékelt égövi hőmérsékletviszonyok mellett határozták meg.

Több kutató vizsgálta melegövi környezetben a PMV érték alkalmazhatóságát. Az adott komforttérben komfort kérdőívek alapján meghatározott hőérzeti számotAMV-nek nevezték el (AMV, „actual mean vote”, aktuális hőérzeti érték). Hazánkban erre vonatkozó kutatások még nem folytak. A nemzetközi tapasztalatok indokolták a hazai kutatás beindítását a PMV és AMV témakörében. Szükségesnek és indokoltnak tartottuk a hazai kutatómunkát.

A célul kitűzött helyszíni hőkomfort vizsgálatokhoz a téli időszakot választottuk. Ekkor a klimatizált épületek frisslevegő ellátása fűtött, kezelt levegővel történik, emiatt a huzathatás nem jellemző.A hőkomforttal kapcsolatos elégedetlenség függetleníthető a huzathatástól. A hőkomfortot télen befolyásolja a külső határoló szerkezetek (falak, ablakok) hőátbocsátási tényezője, az ebből adódó sugárzásos hőcsere.

Nyári esetben is végeztünk komfortelemzést. Ekkor a hőkomforttal kapcsolatos elégedetlenséghez további hatások adódnak hozzá. Hűtött levegővel végzett szellőztetés esetében a huzathatás elkerülése gondos tervezést, kivitelezést és szakszerű üzemeltetést igényel, egyes személyek fokozott huzatérzékenysége ekkor sem zárható ki. Nyáron a hűtési igény és a hőérzet szempontjából meghatározó szerepe van a közvetlen napsugárzásnak, árnyékolás alkalmazása célszerű. Nyári esetre vonatkozóan is végeztünk helyszíni méréseket és elméleti elemzéseket. Ennek eredményeit a nyári esetre vonatkozó kutatómunka befejezése után tudjuk összegezni. A kutatómunka kapcsolódik a vezetésemmel folyó PhD témákhoz.

Kétféle hőkomfort vizsgálatot végeztünk. Egyrészt a PMV méréses meghatározásával, másrészt az ASHRAE hőérzeti skála alapján hőkomfort kérdőívekkel értékeltük a hőérzetet. A kapott eredményeket feldolgoztuk és kiértékeltük a tudományos kutatás módszereit alkalmazva. Jelen cikk ezeket az eredményeket mutatja be. A kutatómunkát támogatta a TÁMOP Kutató egyetem pályázat (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002. Fenntartható energetika. Klímatechnikai rendszerek hatékonyság-növelése. Témavezető: dr. Kajtár László).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!