Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Hírek

Búcsúzunk Barsiné Pataky Etelkától

2018-02-26

Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara korábbi elnöke. A család és a barátok fájdalmában osztozva búcsúznak tőle pályatársai és mérnök kollégái. Barsiné Pataky Etelkát a közéleti és társadalmi szerepvállalása legnagyobb hazai mérnökök sorába emeli, a mérnöki kamaráért végzett munkája pedig követendő példa a szakmai önkormányzat és a hazai mérnöki közösség minden tagja számára.

1988-89-ben több mérnöktársával együtt kezdeményezte a Mérnöki Kamara életre hívását, amely ekkor még egyesületként kezdte meg működését. Ez volt első közéleti tevékenysége, amelyet számos feladat és tisztség követett. Mindezek során mérnöki tudására támaszkodva, következetesen, szilárd meggyőződéssel és értékrendjével példát mutatva igyekezett a rá bízott feladatot elvégezni. Tevékenységét mindig a mérnöktársadalom érdekében, a mérnökök szolgálatában végezte. 2009. május 16-án megválasztották a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé, majd az első négyéves ciklus eredményei alapján 2013-ban a küldöttek nagy többséggel további négy évre bizalmat szavaztak a munkájának.

Kamarai elnöki tevékenységének egyik legfontosabb eredménye, hogy a számos törésvonal mentén megosztott köztestületet egységes, erős kamarává tudta formálni, amely a tagjainak a tudására építve a mérnökség értékes szakmai közösségévé és a változó körülményekre mindig reagálni képes, rugalmas szervezetté tudott válni.

Elnökségének időszakára esett az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok legutóbbi reformja, amely során a kamara a legtöbb kérdésben sikeresen tudta képviselni a mérnökök érdekeit, és meg tudta védeni a korábban elért eredményeket. Az új rendeletek megalkotása során sikerült elérni, hogy a mérnökök továbbképzési rendszerének kialakításában nagyobb szabadságot kapjon a kamara. Azt vallotta, hogy a továbbképzés a kamara feladata és kötelessége, hogy a szakmai tudás megújításának lehetőségét biztosítsa és a mérnök versenyképességét elősegítse.

A 2017. május 6-án tartott tisztújító küldöttgyűlésen túlzás nélkül állíthatta: vezetésével a kamara elnöksége elvégezte a kitűzött feladatokat. Munkáját a küldöttek felállva, vastapssal köszönték meg.

Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjék békében!

Temetése 2018. március 2-án 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti temetőben.

Az MMK honlapja alapján összeállította: Barna Lajos

 

A teljes híranyag lapunk 2018/1-2-es számának nyomtatott változatában található, illetve az alábbi gombra kattintva pdf-formátumban is rendelkezésre áll.